A kiscsoportos oktatás, valamint a gyakorlatorientált szemlélet alkotják az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) folyó képzés sarokköveit. A kar az Egyetem legnagyobb kara, amely mind az oktatási, mind a kutatási eredményeinek köszönhetően a világ orvosi egyetemeinek legjobb egy százalékában szerepel.

Általános Orvostudományi Kar

Alapítva: 1769
Dékán:
Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán 
Hallgatók száma:  5 195
Nemzetközi hallgatók aránya: 55 %
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Egységek →

A Semmelweis Egyetem Magyarország legrégebbi, ma is működő orvosképző intézménye, melynek története 1769-ben az orvosi kar alapításával kezdődött. Nálunk a hagyomány és az innováció kéz a kézben járnak, hiszen az intézményünk több, mint 250 éve áll az úttörő megoldások élén. A Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, négy klinikai központjában, valamint intézeteiben és tanszékein magas színvonalon folyik a betegellátás, oktatás és kutatás.

Számos kiemelkedő orvos és tudós kapcsolódik karunkhoz, köztük az egyetem névadója, Semmelweis Ignác is. A Semmelweis Egyetem négy Nobel-díjas tudósa közül, három az Általános Orvostudományi Karhoz kötődik.

OKTATÁS

Az általános orvos szakra felvettek egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, tizenkét félév után szerzik meg a mesterfokozatot. Az első két évben alapozó elméleti tárgyakat tanulnak a hallgatók (elméleti modul), de a képzésben már ekkor is megjelennek a klinikai tárgyak. A harmadik évben már sok klinikai vonatkozású tárgy is megjelenik (preklinikai modul), a negyedik és az ötödik év során pedig már elsősorban klinikai tárgyak szerepelnek a tananyagban (klinikai modul). Hatodik évfolyamon a hallgatók a közvetlen betegágy melletti gyógyító munkában vesznek részt (gyakorló év), a tanulmányok pedig szakdolgozattal és záróvizsgával fejeződnek be. A végzettek foglalkozás doktori címet szereznek (okleveles orvosdoktor).

A karunkon tanulók a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt intézetekben és klinikákon tanulhatnak. A regionális szinten is egyedülálló az egyetem hibrid műtője, a humán agyszövet-bankunk, továbbá klinikáinkon a legmodernebb képalkotó technológiák is elérhetők.

A hallgatók sokféleképpen profitálnak az egyetem akadémiai struktúrájából. A posztgraduális programok, rangos konferenciák, kutatói ösztöndíjak, nemzetközi partnerségek és sok egyéb lehetőség elősegíti a szakmai fejlődést, illetve életre szóló karriert biztosít a legtehetségesebbeknek. Az orvostudomány és az orvosbiológia területén a Semmelweis rendelkezik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktatóval a magyar egyetemek közül.

Az Általános Orvostudományi Karon a beiratkozások több mint felét külföldi hallgatók teszik ki, és a multikulturális környezet miatt pezsgő a hallgatói élet. A hallgatók 34 százaléka az angol nyelvű, 21 százaléka pedig a német nyelvű képzésben vesz részt.

A kar jelentős feladatot lát el a posztgraduális képzésben, az alap- és ráépített szakvizsgára való felkészítésben, valamint a Doktori Iskola PhD-képzésében. Célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó színvonalas képzés

KUTATÁS

A Semmelweis Egyetem kutatási tevékenységének legnagyobb része az Általános Orvostudományi Karon koncentrálódik. Több száz oktató, végzett orvos és Phd hallgató dolgozik aktívan az élettudományok igen széles területén.

A Tudományos Diákkör (TDK) az önképzés és a kísérletezés útján történő képzés platformja. Nemzetközi hírű professzorok és oktatók segítik a tehetséges hallgatókat, hogy tanulmányaik során megszerezhessék első kutatási tapasztalataikat a mentor-hallgató workshopokon keresztül. A Doktori Iskola programjai az orvos- és egészségtudományok teljes spektrumát lefedik.

Tudományos tevékenységére és eredményeire, valamint széles nemzetközi és ipari együttműködéseire épülő Semmelweis Egyetem az élettudományok területére kiterjedő kutatási és innovációs regionális kiválósági központ. Több kutatócsoportja is együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA). A tudományos tevékenység finanszírozásában részt vesznek hazai (OTKA, ETT, NKTH) és nemzetközi szervezetek – Európai Unió, Welcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, European Molecular Biology Organisation és a European Research Council – egyaránt. Fiatal, pályájuk kezdetén álló kutatóink dékáni pályázat útján is nyerhetnek támogatást munkájukhoz.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az Általános Orvostudományi Kar nemzetközi kapcsolatrendszere három kontinenst ölel fel, magában foglal hallgatói és munkatársi csereprogramokat, valamint tudományos együttműködéseket is. Egységesen öt ország, hét felsőoktatási intézményével van aktív diákcsere-megállapodása: Németország, Románia, Szlovákia, Japán és az Amerikai Egyesült Államok. Teljes értékű, aktív résztvevői vagyunk az Európai Unió Erasmus+ Mobilitási Programjának is.

A kar nemzetközi tevékenységének másik fontos eleme a tudományos együttműködés elősegítése és erősítése. Ez magában foglalja a közös kutatási projektekben való részvételt, a tudományos irodalom megosztását, illetve tudományos konferenciák, találkozók és rendezvények közös szervezését is.

A Semmelweis Egyetem és a hamburgi Asklepios Medical School közötti példaértékű együttműködés egyedülálló a kar programjában.

Szervezeti Egységeink

Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal
1085, Budapest, Üllői út 26.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Bioinformatika Tanszék
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
1085 Budapest, Mária utca. 41.
Családorvosi Tanszék
2024.03.30-ig - Üllői út 25. I. emelet | 2024.04.01-től - 1085 Budapest, Stáhly utca 7-9. 5. em.
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
1082 Budapest, Üllői út 78/b
Gyermekgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53-54.
Idegsebészeti Tanszék
1145, Budapest, Amerikai út 57.
Intenzív Terápiás Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.B.
Klinikai Pszichológia Tanszék
1091 Budapest, Üllői út 25. I. emelet
Laboratóriumi Medicina Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet
Mellkassebészeti Klinika
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 3. ép. IV. em.
Neurológiai Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Onkológiai Tanszék
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. (1/A ép., 2. em.)
Ortopédiai Klinika
1083 Budapest Korányi S. u. 2
Orvosi Képalkotó Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. X. emelet
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1082 Budapest, Balassa u. 6.
Pulmonológiai Klinika
1083 Budapest, VIII. Tömő u. 25-29.
Rehabilitációs Medicina Tanszék
1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék
1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 7.
Sürgősségi Orvostani Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78./A
Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/A.
Transzfuziológiai Tanszék
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. emelet
Transzlációs Medicina Intézet
1094 Tűzoltó u. 37-47.
Traumatológiai Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
Traumatológiai Tanszék
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
Urológiai Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/b.
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Városmajor utca 68.