29/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a karon meghirdetett igazgatói, tanszékvezetői állásokra pályázókról

30/a/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásokra pályázókról

30/b/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a karon meghirdetett kutatóprofesszori állásra pályázóról

30/c/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a karon meghirdetett tudományos tanácsadói állásokra pályázókról

31/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a Szenátus által létrehozott Karon működő bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatról (Tanulmányi és Vizsgabizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság)

32/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a „Doctor Honoris Causa” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatról

33/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a 2023. évi állami és miniszteri szintű kitüntetések adományozásáról

34/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a Semmelweis Egyetem által adományozható óraadó oktatói címekre történő javaslattétel elfogadásáról

35/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a jubileumi díszoklevelek adományozására vonatkozó javaslatról az Általános Orvostudományi Karon

36/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a kari Szervezeti és Működési Rend módosításáról

melléklet1      melléklet2

37/2022 (2022. június 21-i) számú határozat az Általános Orvostudományi Karon az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának 39/2020. (2020. április 14-i) számú KT határozatával elfogadott „Professor Emeritus” cím adományozására és viselésére vonatkozó kari feltételrendszerről szóló szabályzat hatályon kívül helyezéséről

38/2022 (2022. június 21-i) számú határozat a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosításáról az Általános Orvostudományi Karon

melléklet

English version:

Decision No. 29/2022 (21 June 2022) on the candidates for the positions of director and head of departments announced at the Faculty

Decision No. 30/a/2022 (21 June 2022) on the candidates for the positions of associate professor announced at the Faculty

Decision No. 30/b/2022 (21 June 2022) on the candidacy for the position of research professor announced at the Faculty

Decision No. 30/c/2022 (21 June 2022) on the candidates for the positions of senior research fellow announced at the Faculty

Decision No. 31/2022 (21 June 2022) on the proposal for the election of the chairpersons and members of the Faculty committees established by the Senate (Study and Examination Committee, Ethics and Disciplinary Committee, Credit Transfer Committee)

Decision No 32/2022 (21 June 2022) on the proposal for the awarding of the title of Doctor Honoris Causa

Decision No 33/2022 (21 June 2022) on the awarding of state and ministerial honours for the year of 2023

Decision No. 34/2022 (21 June 2022) on the acceptance of the proposal for the titles of lecturer to be awarded by Semmelweis University

Decision No. 35/2022 (21 June 2022) on the proposal for the award of jubilee honorary degrees at the Faculty of Medicine

Decision No. 36/2022 (21 June 2022) on the amendment of the Organisational and Operational Regulations of the Faculty

Decision No. 37/2022 (21 June 2022) on the repeal of the Faculty Regulation on the award and entitle of the title „Professor Emeritus” at the Faculty of Medicine, adopted by the Faculty Council of the Faculty of Medicine by Decision No. 39/2020 (14th April 2020)

Decision No. 38/2022 (21 June 2022) on the modification of the curriculum of the Faculty of Medicine, introduced from the academic year 2019/2020