22/2021 (2021. április 13-i) számú KT határozat a karon meghirdetett tanszékvezető-helyettesi állásra pályázóról

23/2021(2021. április 13-i) számú KT határozat az Asklepios Campus Hamburgon meghirdetett tantárgyfelelősi pályázatokról

24/2021(2021. április 13-i) számú KT határozat a 2021. évi szóbeli záróvizsga-bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatról

25/2021 (2021. április 13-i) számú KT határozat a 2022/2023-as tanév hallgatói önköltség (képzési) díjtételére vonatkozó javaslatról