45/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat a Pszichiátriai Tanszéki Csoport létrehozásáról a Semmelweis Egyetem székhelyen kívüli képzési helyén az Asklepios Campus Hamburgon

46/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat a Sürgősségi Orvostan – Oxiológia Tanszéki Csoport Sürgősségi Orvostan Klinikára történő áthelyezéséről

47/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat a 2021/2022-es tanév II. félévétől bevezetendő „Nefrológia: a molekuláktól a betegágyig” című kötelezően választható tárgyról

48/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat a 2021/2022-es tanévi tantárgyi követelményrendszerről az Általános Orvostudományi Karon (VI. éves általános orvostanhallgatók számára kötelezően választható 6 hetes arc-állcsont-szájsebészeti klinikai gyakorlat követelményrendszere)

49/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat a 2021/2022-es tanévi tantárgyi követelményrendszerről az Általános Orvostudományi Karon (Elsősegély (I. évfolyam), Sürgősségi orvostan és oxyológia (IV. évfolyam), és a Sürgősségi Orvostan Választható (VI évfolyam) tárgyak módosított követelményrendszerei)

50/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának az idegen nyelvű képzéseket érintő módosításáról az Általános Orvostudományi Karon

51/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozat az Asklepios Campus Hamburgon 2021/2022. tanévtől bevezetni kívánt kötelezően választható „Clinical Emergencies” című tárgy bevezetéséről

52/2021 (2021. augusztus 24-i) számú KT határozata Holisztikus Medicina Alapítvány által szervezett „Manuális Medicina” tanfolyam akkreditációjáról