1/2021 (2021. szeptember 14-i) számú KT határozat a karon meghirdetett tanszékvezetői állásra pályázóról

2/2021 (2021. szeptember 14-i) számú KT határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásra pályázóról

3/2021 (2021. szeptember 14-i) számú KT határozat címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi, mesteroktatói, valamint magántanári címek adományozásáról

4/2021(2021. szeptember 14-i) számú KT határozat a Szenátus által létrehozott és az Általános Orvostudományi Karon működő Etikai és Fegyelmi Bizottság és a kar által létrehozott karon működő Akkreditációs Bizottság hallgató tagjainak, valamint a kar által létrehozott karon működő (Oktatási Bizottság, OMHV Bizottság, Tudományos Bizottság, Akkreditációs Bizottság) bizottságok póttagjainak megválasztásáról

5/2021(2021. szeptember 14-i) számú KT határozat a Dr. Beznák Aladár és Dr. Haynal Imre Emlékérem és Jutalomdíj adományozásáról

6/2021(2021. szeptember 14-i) számú KT határozat az Asklepios Campus Hamburgon 2021/2022. tanévtől kötelezően választható „Artificial Intelligence in Healthcare and Medical Science” című tárgy bevezetéséről

7/2021(2021. szeptember 14-i) számú KT határozat a Geriátriai Tanszéki Csoport Belgyógyászati és Onkológiai Klinika alá történő áthelyezéséről

8/a/2021(2021. szeptember 14-i) számú KT határozat az SE ÁOK Oktató Osztály cím elnyerésére, megújítására vonatkozó javaslatról

8/b/2021(2021. szeptember 14-i) számú KT határozat azSE ÁOK Gyakorló Kórház, Gyakorló Osztály cím elnyerésére vonatkozó javaslatról

melléklet

English version:

Decision No 1/2021 (14 September 2021) on candidate applying for the Head of Department position announced by the faculty

Decision No 2/2021 (14 September 2021) on candidate applying for the Associate Professor position announced by the faculty

Decision No 3/2021 (14 September 2021) on awarding the titles university professor, honorary associate professor, master teacher and private tutor

Decision No 4/2021 (14 September 2021) on the election of the student members of the Ethical and Disciplinary Committee, established by the Senate and operating at the Faculty of Medicine, and members of the Accreditation Committee established by the Faculty of Medicine as well as on the election of substitute members of Committees (Educational, Student Assessment, Scientific and Accreditation Committees) of the Faculty established by the Faculty of Medicine

Decision No 5/2021 (14 September 2021) on bestowing Dr. Aladár Beznák and Dr. Imre Hajnal Commemorative Medal and Award

Decision No 6/2021 (14 September 2021) on introducing a compulsory subject called “Artificial Intelligence in Healthcare and Medical Science” at Asklepios Campus Hamburg

Decision No 7/2021 (14 September 2021) on transferring the Department of Geriatrics to the Department of Internal Medicine and Oncology

Decision No 8/a/2021 (14 September 2021) on a proposal for obtaining and renewing the titles “Teaching Department” of the Faculty of Medicine

Decision No 8/b/2021 (14 September 2021) on a proposal for obtaining the title “Practice Department” of the Faculty of Medicine