Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 06.
228201 Összes oltás
14131 Beoltott Semmelweis Polgár

ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201. szoba
Postacím: 1085 Budapest Üllői út 26. 1428 Budapest, Pf.2.

Hivatalvezető: Dr. Siró Kinga

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata az Általános Orvostudományi Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

  • A graduális hallgatók felvételével és képzésével kapcsolatos teendők

Tisztelt Hallgató!

Kérjük, hogy tanulmányi ügyeivel kapcsolatban a Tanulmányi Osztály évfolyamügyintézőjénél szíveskedjék érdeklődni. 

 

Dékáni
titkárság

DÉKÁNI TITKÁRSÁG

Telefon: 317-9057
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Dékáni Hivatal Titkársága

hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig 
péntek: 9.00 – 12.00 óráig

Dr. Siró Kinga
hivatalvezető
459-1500/55238siro.kinga@med.semmelweis-univ.hu
Angyal Alexandra
titkárságvezető
459-1500/55397angyal.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Gaál Zsuzsanna
előadó
459-1500/55398gaal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Hajdu Edit
ügyvivő szakértő
459-1500/55357hajdu.edit@med.semmelweis-univ.hu
Schweitzer Ivetta
ügyintéző
459-1500/55356schweitzer.ivetta@med.semmelweis-univ.hu
 

A kari vezetőknek, valamint az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük megküldeni.

Gazdasági
ügyek

GAZDASÁGI CSOPORT

1085 Budapest, Üllői út 26. fszt 17. 

Gelóczi Miklósné
csoportvezető
459-1500/55252geloczi.miklosne@med.semmelweis-univ.hu
Hámori Alexandra
előadó
459-1500/55328hamori.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Szandi Éva
ügyintéző
459-1500/55403szandi.eva@med.semmelweis-univ.hu

 

Tanulmányi
Osztály

GRADUÁLIS KÉPZÉS

Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig

csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig

péntek: 9.00-12.00 óráig

 

Tanulmányi Csoport (I.)

Száfián-Bella Anita
osztályvezető
459-1500/56556bella.anita@med.semmelweis-univ.hu
Balogh Szilvia
előadó,
VI. évfolyam
459-1500/56588balogh.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Pázmány Katalin
ügyintéző,
IV. évfolyam
459-1500/56590pazmany.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Tóthné Varga Melitta
ügyintéző
459-1500/56557tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Pozsonyi Nikolett
ügyintéző,
II. évfolyam
459-1500/56591pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi  Csoport (II.)

Frittmann Anikó
csoportvezető
459-1500/56592frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Matus Krisztina
ügyintéző
459-1500/56559matus.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Oláh Tünde
ügyintéző
459-1500/56558olah.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné
ügyvivő szakértő,
III. évfolyam
459-1500/56598dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Molnárné Juhász Melinda
ügyintéző,
I. évfolyam
459-1500/56587molnarne.juhasz_melinda@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria
ügyintéző,
V. évfolyam
459-1500/56594sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu
Kuruczné Vadász Nikoletta
ügyintéző
hosszabb szabadságon

Nyilvántartási  Osztály

Dékáni Hivatal Nyilvántartási Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
osztályvezető
459-1500/56595bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu
Pap László
ügyintéző
459-1500/56597pap.laszlo@med.semmelweis-univ.hu