ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201. szoba
Postacím: 1085 Budapest Üllői út 26. 1428 Budapest, Pf.2.

Telefon: 317-9057

Facebook

A kari vezetőknek, valamint az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük megküldeni.

Hivatalvezető: Száfián-Bella Anita

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata az Általános Orvostudományi Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

Kérjük, hogy tanulmányi ügyekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztálynál érdeklődjön. Az elérhetőségekért szíveskedjék a “Tanulmányi Osztály” fülre kattintani. 

Titkárság

DÉKÁNI HIVATAL

Száfián-Bella Anita hivatalvezető459-1500/55238bella.anita@med.semmelweis-univ.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 
kedd: 
szerda:
csütörtök:
péntek: 
9.00 – 12.00 óráig
az ügyfélfogadás szünetel
13.00 – 15.00 óráig
13.00 – 16.00 óráig
9.00-12.00 óráig

 

TITKÁRSÁGI CSOPORT

Telefon: +36 1 317-9057
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Kovácsné Gaál Zsuzsanna459-1500/55398gaal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Szántó Dorina459-1500/55355szanto.dorina@med.semmelweis-univ.hu

Monitoring
és Compliance

MONITORING ÉS COMPLIANCE CSOPORT

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

dr. Kajtár Ildikó
459-1500/55379kajtar.ildiko@med.semmelweis-univ.hu

Koordinációs
Csoport

KOORDINÁCIÓS CSOPORT

Telefon: +36 1 317-9057
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Évinger Ágnes459-1500/55397evinger.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Hajdu Edit459-1500/55357hajdu.edit@med.semmelweis-univ.hu
Schweitzer Ivetta459-1500/55356schweitzer.ivetta@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi
Osztály

Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály

 

Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) I. emelet E15.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 
kedd: 
szerda:
csütörtök:
péntek: 
9.00 – 12.00 óráig
az ügyfélfogadás szünetel
13.00 – 15.00 óráig
13.00 – 16.00 óráig
9.00-12.00 óráig

 

 

Tanulmányi Csoport (I-II.)
Dr. Jákyné Strakovits Edina
osztályvezető
459-1500/56556jakyne.strakovits.edina@semmelweis.hu
Frittmann Anikó
csoportvezető
459-1500/56592frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria
tanulmányi ügyintéző,
I. évfolyam
459-1500/56594sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu
Kuruczné Vadász Nikolett
tanulmányi ügyintéző
II. évfolyam
459-1500/56588vadasz.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Molnárné Juhász Melinda
tanulmányi ügyintéző,
III. évfolyam
459-1500/56587molnarne.juhasz_melinda@med.semmelweis-univ.hu
Fülekiné Mészáros Zita
tanulmányi ügyintéző,
IV. évfolyam
459-1500/56591meszaros.zita@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné
tanulmányi ügyintéző,
V. évfolyam
459-1500/56598dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Pázmány Katalin
tanulmányi ügyintéző,
VI. évfolyam
459-1500/56590pazmany.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Izsó Ildikó
tanulmányi ügyintéző,
VI. évfolyam
459-1500/56590izso.ildiko@semmelweis.hu
Oláh Tünde
irattározási munkatárs
459-1500/56558olah.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Bogdánné Matus Krisztina
oktatásszervezési ügyintéző
459-1500/56559matus.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Ghidán Ágostonné
tanulmányi ügyintéző
459-1500/56555ghidan.agostonne@med.semmelweis-univ.hu
Tóthné Varga Melitta
oktatásszervezési ügyintéző
459-1500/56557tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Pozsonyi Nikoletthosszabb szabadságon

Nyilvántartási
Osztály

Nyilvántartási  Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
osztályvezető
459-1500/56595bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu
Pap László
ügyintéző
459-1500/56597pap.laszlo@med.semmelweis-univ.hu