Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201. szoba
Postacím: 1085 Budapest Üllői út 26. 1428 Budapest, Pf.2.

Telefon: 317-9057

Facebook

A kari vezetőknek, valamint az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük megküldeni.

Hivatalvezető: Száfián-Bella Anita

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata az Általános Orvostudományi Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

Kérjük, hogy tanulmányi ügyekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztálynál érdeklődjön. Az elérhetőségekért szíveskedjék a “Tanulmányi Osztály” fülre kattintani. 

Titkársági Csoport

DÉKÁNI HIVATAL

Száfián-Bella Anita
mb. hivatalvezető
459-1500/55238bella.anita@med.semmelweis-univ.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig 
péntek: 9.00 – 12.00 óráig

TITKÁRSÁGI CSOPORT

Telefon: 317-9057
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Kovácsné Gaál Zsuzsanna459-1500/55398gaal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

Monitoring és Compliance Csoport

MONITORING ÉS COMPLIANCE CSOPORT

1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. emelet 17.

Angyal Alexandra459-1500/55267angyal.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
dr. Kajtár Ildikó
459-1500/55379kajtar.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
 

Koordinációs Csoport

KOORDINÁCIÓS CSOPORT

Telefon: 317-9057
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Hajdu Edit459-1500/55357hajdu.edit@med.semmelweis-univ.hu
Schweitzer Ivetta459-1500/55356schweitzer.ivetta@med.semmelweis-univ.hu

 

 

Tanulmányi
Osztály

Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig

csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig

péntek: 9.00-12.00 óráig

 

Tanulmányi Csoport (I.)

Száfián-Bella Anita
osztályvezető
459-1500/56556bella.anita@med.semmelweis-univ.hu
Kuruczné Vadász Nikolett
előadó,
I. évfolyam
459-1500/56588vadasz.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Pázmány Katalin
ügyintéző,
V. évfolyam
459-1500/56590pazmany.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Tóthné Varga Melitta
ügyintéző
459-1500/56557tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Pozsonyi Nikolett
ügyintéző,
III. évfolyam
459-1500/56591pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi  Csoport (II.)

Frittmann Anikó
csoportvezető
459-1500/56592frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Matus Krisztina
ügyintéző
459-1500/56559matus.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Oláh Tünde
ügyintéző
459-1500/56558olah.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné
ügyvivő szakértő,
IV. évfolyam
459-1500/56598dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Molnárné Juhász Melinda
ügyintéző,
II. évfolyam
459-1500/56587molnarne.juhasz_melinda@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria
ügyintéző,
VI. évfolyam
459-1500/56594sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu

Nyilvántartási Osztály

Nyilvántartási  Osztály

Dékáni Hivatal Nyilvántartási Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
osztályvezető
459-1500/56595bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu
Pap László
ügyintéző
459-1500/56597pap.laszlo@med.semmelweis-univ.hu