A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

Az Általános Orvostudományi Dékáni Hivatala a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata az Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

ELÉRHETŐSÉG:

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201. szoba
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2.
Telefon: +36 1 317-9057

Figyelem! Kérjük, hogy tanulmányi ügyekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztálynál érdeklődjön. 

A kari vezetőknek, valamint az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu email címre kérjük megküldeni.

Facebook

 

HIVATALvezető

Száfián-Bella Anita hivatalvezető+36 (1) 459-1500 / 55238bella.anita@semmelweis.hu

TITKÁRSÁGI CSOPORT

Telefon: +36 (1) 317-9057
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Elek Viktória+36 (1) 459-1500 / 55398elek.viktoria@semmelweis.hu
Szántó Dorina+36 (1) 459-1500 / 55355szanto.dorina@semmelweis.hu

KOORDINÁCIÓS CSOPORT

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Évinger Ágnes+36 (1) 459-1500 / 55397evinger.agnes@semmelweis.hu
Hajdu Edit+36 (1) 459-1500 / 55357hajdu.edit@semmelweis.hu
Schweitzer Ivetta+36 (1) 459-1500 / 55356schweitzer.ivetta@semmelweis.hu

MONITORING ÉS COMPLIANCE CSOPORT

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

dr. Kajtár Ildikó
+36 (1) 459-1500 / 55379kajtar.ildiko@semmelweis.hu

Tanulmányi Osztály

Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) I. emelet E15.

Tovább a tanulmányi osztály oldalára →

Nyilvántartási  Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
osztályvezető
+36 (1) 459-1500 / 56595bodzsar.sara@semmelweis.hu
Pap László
ügyintéző
+36 (1) 459-1500 / 56597pap.laszlo@semmelweis.hu