26/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a karon meghirdetett igazgatói és tanszékvezetői állásokra pályázókról

27/a/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásokra pályázókról

27/b/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a karon meghirdetett kutatóprofesszori állásokra pályázókról

28/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a Professor Emeritus cím adományozására vonatkozó javaslatokról

29/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a jubileumi díszoklevelek adományozásáról

30/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat az Asklepios Campus Hamburgon meghirdetett tantárgyfelelősi pályázatokról

31/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat az Asklepios Campus Hamburgon 2021/2022. tanévtől kötelezően választható tárgyak bevezetéséről

32/a/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat az SE ÁOK Oktató Osztály cím elnyerésére vonatkozó javaslatról

32/b/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat az SE ÁOK Gyakorló Osztály cím elnyerésére vonatkozó javaslatról

33/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására az Általános Orvostudományi Karon

34/2021(2021. május 11-i) számú KT határozat a kari Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendje felülvizsgálatáról