Az önálló Transzfuzológiai Tanszék 2019. 09. 01-én, a Kórélettani Intézet részbeni jogutódjaként került megalapításra az ÁOK-n egy jelentősebb kurrikulum reform és szervezeti átalakítás részeként.

Fő feladata az új kurrikulumban már önálló tantárgyként szereplő „Transzfuziológiai alapok” oktatásának szervezése és fejlesztése, a gyakorlati oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, illetve kapcsolattartás hazai társ-egyetemek transzfuziológiai szervezeti egységeivel és az Országos Vérellátó Szolgálattal (OVSz).

A kutatás területén tanszéki feladat a klinikumhoz közeli, transzlációs kutatási projektek indítása, kivitelezése és elősegítése pályázati források felhasználásával és külső partnerek (Dél-Pesti Centrum Kórház Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium) bevonásával.

Elérhetőségeink

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. emelet
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
Telefon: +36-1-459-1500/56157