Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár
Semmelweis Egyetem célja a Bioinformatika tanszék létrehozásával, hogy országos szinten vezető szerephez jusson az orvostudománnyal összefüggő, a bioinformatikához kapcsolódó oktatás, kutatás és szolgáltatások területén. A tanszék elsődleges feladata az oktatásba azokat a hiányterületeket bevonni, amelyek jelenleg nem szerepelnek az orvosképzés folyamatában, miközben ma már egy gyakorló orvos is napi szinten találkozik velük. Ide tartozik az …