1/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a karon meghirdetett igazgatói, tanszékvezetői állásokra pályázókról

2/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a Szenátus által létrehozott Karon működő bizottságok (Etikai és Fegyelmi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Tanulmányi és Vizsgabizottság), valamint a Kari Tanács által létrehozott Karon működő bizottságok (Akkreditációs Bizottság, Oktatási Bizottság, OMHV Bizottság, Tudományos Bizottság) hallgató tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatról

3/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a kari Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendje felülvizsgálatáról

4/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a Pancreas Betegségek Tanszéki Csoport Pankreász Betegségek Intézetébe történő beolvadásával létrejövő új szervezeti egység létrehozásáról

5/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a Neonatológia Tanszék létrehozásáról 2023. november 1. napjától a Gyermekgyógyászati Klinikán belül

6/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a 2023/2024-es tanév tantárgyi követelményrendszerek módosításáról az Általános Orvostudományi Karon

7/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a juttatással járó Professor Emeritus cím adományozására vonatkozó javaslatról

8/2023 (2023. október 3-i) számú határozat a 2022/2023. tanévben meghirdetett Dr. Haynal Imre és Dr. Beznák Aladár Emlékérem és Jutalomdíjra beérkezett pályamunkák bírálatának elfogadásáról

English version:

Decision No 1/2023 (3 October 2023) on the candidates for the positions of director and head of department announced by the Faculty

Decision No. 2/2023 (3 October 2023) on the proposal for the election of student members of the Faculty committees established by the Senate (Ethics and Discipline Committee, Credit Transfer Committee, Study and Examination Committee) and the Faculty committees established by the Faculty Council (Accreditation Committee, Education Committee, OMHV Committee, Scientific Committee)

Decision No 3/2023 (3 October 2023) on the revision of the OMHV Rules

Decision No 4/2023 (3 October 2023) on the etablishment of the new department by the merger of the Department of Pancreatic Diseases into the Institute of Pancreatic Diseases

Decision_no_5 (3 October 2023) on the etablishment of the Department of Neonatology within the Department Paediatrics from 1 November 2023

Decision No 6/2023 (3 October 2023) on the modification of the subject requirements for the academic year 2023/2024  at the Faculty of Medicine

Decision No 7/2023 (3 October 2023) on the awarding Professor Emeritus title with an allowance

Decision No 8/2023 (3 October 2023) on bestowing the Dr. Haynal Imre and Dr. Beznák Aladár Memorial Medal and Award