A TRANSZLÁCIÓS MEDICINA INTÉZET Az Intézet 2019-ben jött létre Dr. Benyó Zoltán vezetésével, két – hosszú ideig különálló – intézet, a Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet valamint a Kórélettani Intézet egyesítése révén.  Intézetünk a transzlációs medicina szellemében folytatja kutatásait olyan élettani és kórélettani jelenségek megismerését tűzve ki célul, melyek közvetlen kapcsolatba hozhatók egyes …

A Magyar Tudományos Akadémia az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel lehetőséget ad a magyar tudományos életben kiemelkedően magas színvonalú tevékenységet folytató kutatóintézetek, továbbá egyetemek, illetve kutatóközpontok önálló irányítással rendelkező, több kutatócsoportból álló szervezeti egységei számára magas színvonalú kutatómunkájuk elismerésére, egyúttal tudományos teljesítményük nemzetközi mérce szerinti megméretésére.

Elérhetőségek

Cím
1094 Tűzoltó u. 37-47.
Telefon
210-0306, 459-1500/60300
Fax
334-3162
E-mail
humanelettan@med.semmelweis-univ.hu