29/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a karon meghirdetett igazgatói, tanszékvezetői állásokra pályázókról

30/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásokra pályázókról

31/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat az egyetemi docensi kinevezések minimum feltételrendszeréről az ÁOK-n

32/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a 2020. évi szóbeli záróvizsga-bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatról 

33/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a 2019/2020-as tanévtől bevezetett magyar nyelvű képzés kurrikulum módosításáról (benne a 2020/2021-es tanévet érintő átmeneti módosításokról)

34/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat az Endokrinológiai Tanszék létrehozásáról a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán

35/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet létrehozásáról az Orvosi Biokémiai Intézet, valamint az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet összevonásával

36/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a 2021/2022-es tanév hallgatói önköltség (képzési) díjtételére vonatkozó javaslatról

37/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a „Systems Neuroscience I-VII” szabadon választható tantárgyak követelményrendszereinek módosítására vonatkozó javaslatról

38/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a kari Szervezeti és Működési Rend módosításáról

39/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a „Professor Emeritus” cím adományozására és viselésére vonatkozó kari feltételrendszer felülvizsgálatáról

40/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a kari Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendjéről szóló felülvizsgálatról

41/2020 (2020. április 14-i) számú KT határozat a kari Demonstrátori Szabályzat hatályon kívül helyezéséről