Szakmai szempontból az intézet elődjének az 1871-ben alapított Élet- és Kórvegytani Intézet tekinthető, amelyet 1945-ben Szent-Györgyi Albert szervezett újjá Biokémia Intézetként, 1949 és 2020 között két külön intézetként működött tovább (Orvosi Vegytani Intézet és Orvosi Biokémiai Intézet). Alapítását a Semmelweis Egyetem Szenátusának 65/2020(V.05) sz. határozata rendezi.

Az intézet a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karához tartozó önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység, amely oktatási és tudományos kutatási feladatokat végez. Vezetését az Intézeti Tanáccsal együttműködve az intézet igazgatója látja el az ÁOK dékánjának felügyelete alatt. Az intézet két tanszékre tagozódik (Biokémiai Tanszék és Molekuláris Biológiai Tanszék), melyek az egységes szakmai irányítással működő intézeten belül önálló tudományos kutatási és oktatási tevékenységet végeznek.

 

További kellemes olvasást kíván,
dr. Csanády László intézetigazgató