Tisztelt Érdeklődő!
Kedves Betegünk!

A Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikája 2021. október 1-jén alakult meg Egyetemünk három, korábban önálló klinikájának egyesítésével.

Az alap szervezeti egység a megalapításakor „Első számú”-nak nevezett, majd később I. sz Sebészeti Klinika nevet viselő intézet volt. Az Intézetet 1909-ben alapították elődeink, majd gasztroentrológiai profillal bővülve közel egy évig (2020. szept 1.-től 2021. szept. 31-ig) I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika néven működött.

Az egyetemi szenátus 2021. június 30-i határozata alapján az elsőként integrált szervezeti egység a II. Sz. Sebészeti Klinika volt. Ezen intézet 1997-ben alakult meg a Szent János Kórházban működő Sebészeti Tanszék és az Oktató Kórház Sebészeti Osztályának összevonásából és így költözött a Kútvölgyi Klinikai Tömb IV. emeletére, majd ezt követően a Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épület III. emeletén működött tovább a fenti határozat megszületéséig.

A további bővülést a Transzplantációs és Sebészeti Klinika csatlakozása jelentette, mely intézet 1994-ben alakult, majd 2021. szept. 30-ig működött ezen a néven, öt korábbi tanszékvezető regnálása alatt.

Prof. Dr. Szijártó Attila tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató

A fenti  – önmagukban is jelentős – gyógyító intézmények integrációjával Magyarországon egy egyedülálló, széleskörű ellátást biztosító sebészeti-gasztroenterológiai komplexum jött létre. Ez az a hely, ahol megvalósulhat a sebészet művészi szinten való művelése, a komplementer társszakmák specialitásainak erősítése, valamint a szellemi tőke olyan sokszínű, klinikai környezetben való koncentrálódása, amivel egy új „brand” jött létre, mely több mint „kiválósági központ”. Mindhárom hely egy-egy klasszikus sebészeti iskola, alkotóműhely volt egykoron és ma is, melyeknek jelenlegi egyesített formája teszi lehetővé, hogy az elitképzés helye legyen.

Reméljük, hogy szaktudásunkkal mihamarabbi gyógyulását tudjuk elősegíteni. Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával intézményünket!

A Sebészeti, Traszplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, korábban I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika („Üllői úti” Klinikájának) bemutatása

Az „üllői úti Sebészeti Klinika” több mint 100 éve a magyar sebészet vezető és egyben a legrégebbi hagyományokkal bíró sebészeti intézete. Ikonikus hely, egyedülálló betegellátó, oktató és kutató, „alkotó műhely”. Az I. Sz. Sebészeti Klinika az orvostudomány legizgalmasabb száz évében megkerülhetetlen bázisa volt a magyar sebészet fejlődésének, fejlesztésének. Ezt a szerepet mind a mai napig betölti immár korszerű gasztroenterológiai részleggel bővülve. A jelenlegi helyen 1909 óta működő Klinikán, az akkori Európa legmodernebb sebészeti intézetében tevékenykedhettek a boldog békeidők sebészei. Forradalmi újításoknak lehettek tanúi ezek a falak. A szellemiség, a szakma szeretete, a sebészet művészi szintű művelése, a kialakuló hagyományok jellemezték és jellemzik ma is a házat.

Klinikánkon a sebészet, az aneszteziológia és intenzív terápia, illetve 2020. szeptemberétől a gasztroenterológia diszciplinái találhatóak meg egy fedél alatt. A Klinika sebészeti és aneszteziológiai részlegein összesen 101 sebészeti és 9 intenzív osztályos ágyon általános sebészeti, valamint az emésztőszervi sebészet teljes spektrumát lefedve máj- és epeúti, hasnyálmirigy-, felső gasztrointesztinális- és coloproctológiai, továbbá emlő- és endokrin sebészeti profilokon folyik az ellátás.

Az Intézet akut sebészeti ügyeletet lát el területi beosztásnak megfelelően, illetve országos hatáskörű felvételt biztosít a legmagasabb, III/B szintű, progresszív ellátást igénylő sebészeti betegek számára.

Klinikánk 2020. szeptemberében 30 ágyas gasztroenterológiai fekvőbeteg osztállyal és intervenciós gasztroenterológiai központtal bővült. Magas szintű ellátást biztosítunk máj- és epeúti betegségekben, gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő, valamint felső és alsó gasztrointesztinális betegek számára, illetve gasztrointesztinális vérző ügyeletet látunk el. Otthoni mesterséges (parenteralis) táplálási központ is működik az intézményben. Hepatológiai gondozó centrumunk májsebészeti ellátásunk egyik jelentős pillére. A gasztroenterológia és sebészet így komprehenzív módon, Magyarországon egyedülállóan, egy szervezeti egység keretein belül biztosítja a betegek legmagasabb szintű ellátását.

Az éves műtétszám 3.500-4.000 körüli, mely döntő többsége onkológiai műtét vagy a legmagasabb progresszivitású ellátást igénylő kórállapotok kezelését teszi lehetővé. Évente több mint 50.000 beteg fordul meg a járóbeteg-szakrendeléseken. Természetesen jelen van az egynapos sebészeti vagy haladó laparoscopos módszerek alkalmazása is, melyek így a korábban hosszabb kórházi ápolást igénylő betegségekben tesznek lehetővé gyorsabb gyógyulási folyamatot. A klinika kiemelt ellátást nyújt országos szinten a szövődményes sebészi esetek kezelésében, a hepato-pancreato-biliaris kórképek ellátásában, a gasztroenterológiai onkológia és az endokrin sebészet területén. E profilokhoz tartozó betegek kezelését nemzetközileg ismert szakemberek által vezetett munkacsoportok végzik. A máj-, hasnyálmirigy- és epeúti sebészeti munkánk szélesebb körű kiterjesztése végett alapítottuk meg kollégáimmal a HPB Surgical Research Center névre hallgató szakmai hálózatot.

A komplex egységben korszerű gasztroenterológiai diagnosztikus és terápiás lehetőségek sora áll rendelkezésre: felső és alsó tápcsatornai endoszkópia, endoszkópos ultrahang, illetve endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP). Ezeken felül a mindennapi ellátás teljességét biztosítják a hagyományos-, intervenciós- és intraoperatív ultrahang vizsgálatok, komputertomográfia (CT), angiográfia, izotópdiagnosztika, intervenciós radiológia, valamint laparoszkópos sebészeti technika és újabb vérzéscsillapító eljárások.

A Sebészeti, Traszplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, korábban Transzplantációs és Sebészeti Klinika („Baross utcai” Klinikájának) bemutatása

A Klinika az Európai Sebésztársaság (European Board of Surgery) Transzplantációs Szekciója (UEMS-EBS, Section of Transplantation Surgery) és az Eurotransplant által nemzetközileg akkreditált európai transzplantációs sebészeti kiképző központ.

Tevékenységünk speciális területe a szervátültetés (vese, máj, kombinált vese- hasnyálmirigy, valamint hasnyálmirigy szigetsejt) és ezekkel kapcsolatos határterületek. 2014-ben az Eurotransplant nyolc európai tagországának transzplantációs centrumait összehasonlító adatai alapján a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán végezték el a legtöbb veseátültetést, a májátültetések között pedig az ötödik helyet értük el, ezzel elmondhatjuk, hogy Klinikánk az élvonalba tartozik a hasi szervek transzplantációja területén.

Klinikánkon speciálisan képzett kollégák állnak a betegek rendelkezésére. Ellátjuk az általános hasi sebészet minden területét, kiemelten foglalkozunk a daganatos betegek kezelésével és utógondozásával, a belső elválasztású mirigyek (mellékvese, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy) betegségeinek sebészeti kezelésével. Több szerven a műtéteket minimál invazív (laparoszkópos) módszerrel is végezzük (epehólyag, mellékvese, vese, máj, hasnyálmirigy, gyomor-bélrendszer stb.). Országosan a legnagyobb számban végzünk élődonoros veseátültetést, melynek donorműtétjét, a vese eltávolítását szintén laparoszkópos módon végezzük. E nagy lehetőségek előtt álló területen folyamatos profilbővítést tervezünk. Klinikánkon vállaljuk a szövődményes epeúti betegségek és májdaganatok sebészi korrekcióját, gyógyítását.

Intenzív osztályunkon – a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika égisze alatt – a legkorszerűbb módszerekkel folyik a transzplantációs vagy általános sebészeti ellátásban részesülő és intenzív osztályos megfigyelést vagy kezelést igénylő betegek gyógyítása.

Szakképzett munkatársaink foglalkoznak a szervátültetés után a betegek gondozásával, a belgyógyászati vese- és májbetegek kivizsgálásával, kezelésével, beleértve az élődonorok kivizsgálását is.

Járóbeteg-rendelésünkön lehetőség van – az Orvosi Képalkotó Klinikával együttműködésben – a speciális szakrendeléseken kívül endoszkópos, ultrahangos, angiográfiás és számítógépes rétegvizsgálatok (CT) elvégzésére, dietetikusi, fizioterápiás és sztómaterápiás tanácsadásra is. Diagnosztikus részlegünkön rutinszerűen tűbiopsziákat és ultrahangvezérelt beavatkozásokat végzünk.

Az ambuláns műtő alkalmas kisműtétekre, diagnosztikus próbakimetszésekre, a művese kezeléshez szükséges arteriovenózus érösszeköttetés képzésére.

2015 októbere óta a klinika transzplantációs és sebészeti tevékenysége ISO 9001 Minőségbiztosítás által akkreditált.

Oktatás a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán

Egyetemünk méltán lehet büszke ezen Klinikájára, tekintve kiemelkedő teljesítményeit, iskolateremtő múltját, jelenét. A legkorszerűbb eljárások, a történelmi fordulatot jelentő pillanatok (pl. a hazánkban elsőként elvégzett májtranszplantáció, az első vesetranszplantációs program elindítása, az európai hírű hasnyálmirigy-sebészet elindítása, valamint egységes endokrin sebészet kiépítése, stb.) mellett a tudományos élet – és ezáltal a sebészet fejlődésének is – elválaszthatatlan része lett a Klinika.

Nagyon fontos szerepünk van a sebészeti elitképzésben, abban, hogy a most felnövekvő sebészgenerációt milyen volumenben, mennyire egységes szemléletben tudjuk oktatni. Oktatási feladataink szintjén I., IV. és VI. évfolyamos orvostanhallgatók magyar, német és angol nyelvű elméleti és gyakorlati képzése is folyik. Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói mellett a Fogorvostudományi Kar és az Egészségtudományi Kar hallgatói is nálunk ismerkednek meg a sebészeti alapismeretekkel.

Tudományos diákköri munka keretei között évente 10-15 hallgató foglalkozik kísérleti és klinikai sebészeti, sebészeti patológiai, aneszteziológiai és gasztroenterológiai tudományos tevékenységgel. Sebészeti orientációjú doktorandusz képzésünk (PhD) is kiemelkedő országos viszonylatban nézve.

Szakvizsga előkészítő továbbképzés, szervezett és egyéni posztgraduális képzés szakmai profiljainkban széleskörűen folyik. A klinika szakápolók, műtői és aneszteziológus szakasszisztensek gyakorló-oktató intézménye.

A fentiek alapján – reményeink szerint – a jövőben az “új” Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika méltón helytáll majd a legnagyobb magyar sebész, tanszékünk korábbi legendás professzora, Balassa János gondolatainak:

„A sebészet és belgyógyászat ugyanazon a tudományos alapon áll. Ne legyen a sebészet egyedül külformákon alapuló kézmű, hanem az egészet egyes részeiben feltaláló tudomány.”