Mottó:
„Az orvos-sebészi tudomány s művészet elvei s gyakorlati részletei azon tág mező, melynek mívelésében folytonos és kettőztetett munkássággal kell forognunk ifjú barátaim, hogy az épület, melynek alapjait tisztelt elődeim művész kezekkel rakták, ép és erős maradjon, hogy az a kor kívánatához képest táguljon; mert merész léptekkel halad az emberi lángész szárnyain a tudomány s hatalmas fegyverrel legyőzi a tornyosuló akadályokat a vasszorgalom.”
Balassa János

Tisztelt Érdeklődő!
Kedves Betegünk!

I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika igazgatója

Az „üllői úti Sebészeti Klinika” több mint 100 éve a magyar sebészet vezető egyben a legrégebbi hagyományokkal bíró sebészeti intézete. Ikonikus hely, egyedülálló betegellátó, oktató és kutató egység. Az I. Sz. Sebészeti Klinika az orvostudomány legizgalmasabb száz évében megkerülhetetlen bázisa volt a magyar sebészet fejlődésének, fejlesztésének. Ezt a szerepet mind a mai napig betölti korszerű gasztroenterológiai részleggel bővülve immár I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika néven. A jelenlegi helyen 1909 óta működő Klinikán, az akkori Európa legmodernebb sebészeti intézetében tevékenykedhettek a boldog békeidők sebészei. Forradalmi újításoknak lehettek tanúi ezek a falak. A szellemiség, a szakma szeretete, a sebészet művészi szintű művelése, a kialakuló hagyományok jellemezték és jellemzik ma is a házat. Egyetemünk méltán lehet büszke ezen Klinikájára, tekintve kiemelkedő teljesítményeit, iskolateremtő múltját, jelenét. A legkorszerűbb eljárások, a történelmi fordulatot jelentő pillanatok (pl. a hazánkban elsőként elvégzett májtranszplantáció, az első vesetranszplantációs program elindítása, európai hírű pancreas sebészet elindítása, endokrin sebészet kiépítése stb.) mellett a tudományos élet elválaszthatatlan része is a Klinika a sebészet fejlődésnek.

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával intézményünket!

Prof. Dr. Szijártó Attila
tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató

 

Az I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika bemutatása

Klinikánk három szakterületet egyesít: sebészet, aneszteziológiai és intenzív terápia, illetve 2020. szeptemberétől gasztroenterológia.A Klinika sebészeti és aneszteziológiai részlegén összesen 101 sebészeti és 9 intenzív ágyon általános, máj- és epeúti, hasnyálmirigy, felső gasztrointesztinális, coloproctológiai, emlő és endokrin sebészeti profilon folyik az ellátás, ezzel lefedi a emésztőszervi sebészet teljes spektrumát. Az Intézet akut sebészeti ügyeletet lát el területi beosztásnak megfelelően, illetve országos hatáskörű felvételt biztosít a legmagasabb, III/B szintű, progresszív ellátást igénylő sebészeti betegek számára.

Klinikánk 2020. szeptemberétől 30 ágyas gasztroenterológiai fekvőbeteg osztállyal és intervenciós gasztroenterológiai központtal bővült. Magas szintű ellátást biztosítunk máj- és epeúti, gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő, felső és alsó gasztrointesztinális betegek számára, illetve gasztrointesztinális vérző ügyeletet látunk el. Otthoni mesterséges (parenteralis) táplálási központként működik az intézményben. Hepatológiai gondozó centrumunk májsebészeti ellátásunk egyik erős pillére. A gasztroenterológia és sebészeti így komprehenzív módon, Magyarosrszágon egyedülállóan,egy szervezeti egység keretein belül biztosítja a betegek legmagasabb szintű ellátását.

Az éves műtétszám 3.500-4.000 körüli, mely döntő többsége onkológiai műtét vagy a legmagasabb progresszivitású ellátást igénylő kórállapotok kezelését teszi lehetővé. Évente több mint 50.000 beteg fordul meg a járóbeteg-szakrendeléseken. Természetesen jelen vannak az egynapos sebészeti vagy haladó laparoscopos módszerek alkalmazása is, melyek így a korábban hosszabb kórházi ápolást igénylő betegségekben nyújt gyorsabb gyógyulási folyamatot. A klinika kiemelt ellátást nyújt országos szinten a szövődményes sebészi esetek kezelésében, a hepato-pancreato-biliaris kórképek ellátásában, a gasztroenterológiai onkológia és az endokrin sebészet területén. E profilokhoz tartozó betegek kezelését nemzetközileg ismert szakemberek által vezetett munkacsoportok végzik. A máj, hasnyálmirigy és epeúti sebészeti munkánk szélesebb körű kiterjesztése végett alapítottuk meg kollégáimmal a HPB Surgical Research Center névre hallgató szakmai hálózatot.

RS28622_KA-20150225-IMG_2421-i-es-sebeszet-muto-atado-scr

A komplex egységben korszerű gasztroenterológiai diagnosztikus és terápiás lehetőségek sora áll rendelkezésre, úm.: gastro-, colonoscopia, endoszkópos ultrahang, endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia. Ezeken felül az ellátás teljességét biztosítják: hagyományos, intervenciós és intraoperatív ultrahang, komputertomográfia, angiográfia, izotóp diagnosztika, intervenciós radiológia , valamint laparoszkópos sebészeti technika és újabb vérzéscsillapító eljárások segítik a mindennapi ellátást.
Oktatási feladataink szintjén I., II., IV., V. és VI. évfolyamos orvostanhallgatók magyar, német és angol nyelvű elméleti és gyakorlati képzése folyik. Szakvizsga előkészítő továbbképzés, szervezett és egyéni posztgraduális képzés szakmai profiljainkban széleskörűen folyik. A klinika szakápolók, műtői és aneszteziológus szakasszisztensek gyakorló-oktató intézménye.

Tudományos diákköri munka keretei között évente 10-15 hallgató foglalkozik kísérleti és klinikai sebészeti, sebészeti patológiai és aneszteziológiai és gasztroenterológiai tudományos tevékenységgel. A sebészeti orientációjú doktorandusz képzés (PhD) is kiemelkedő országos viszonylatban nézve.
A fentiek alapján a jövőben – reményeink szerint – így az „új” I sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika méltón helyt áll majd a legnagyobb magyar sebész, tanszékünk korábbi legendás professzora, Balassa János gondolatainak:

„A sebészet és belgyógyászat ugyanazon a tudományos alapon áll. Ne legyen a sebészet egyedül külformákon alapuló kézmű, hanem az egészet egyes részeiben feltaláló tudomány.”