A Semmelweis Egyetem I. sz Sebészeti és 2020-tól Intervenciós Klinikáján mindösszesen közel 600 orvoskolléga dolgozott, oktatott az elmúlt 111 év alatt.
A Klinika ezen időt felölelő történelméhez, a névsor előállításához 81 tanév egyetemi almanachja, évkönyve és tanrendje és az utóbbi évtizedek elektronikus nyilvántartása szolgált forrásul a klinika oktató-kutató munkatársai névsorának összeállításához.

A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja 1909-1917, 1921-1922, 1924-1947, a Budapesti Orvostudományi Egyetem évkönyve 1960-68, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem évkönyve 1968-75, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tanrendje 1976-2000, és a Semmelweis Egyetem tanévkönyve 2000-2020 (a felsorolás az egyetem névváltozását követi) forrásanyagát dolgoztuk fel.

Hiányzik a forrásokból néhány időszak: 1918-tól 1921-ig 3 tanév, 1922-től 1924-ig 2 tanév és az 1940-1941-es tanév. A legnagyobb hiány az 1947-1960 között eltelt 13 egymást követő tanév, melyről nem tudtunk hivatalos dokumentumot, névsort találni, erről az időszakról csak személyes közlések, szóbeli tájékoztatások alapján sikerült adatokhoz jutni. Így az 586 nevet tartalmazó listánk sajnos bizonyosan nem teljes, de remélhetőleg csak néhány olyan név maradt ki, akik rövidebb ideig dolgoztak a klinikán.

Büszkén tekintünk elődeinkre, akik Klinikákat, mint a magyar sebészet zászlóshajóját, erre a kiemelkedő szintre emelték, kormányozták.

Ádám Lajos Horváth Alexandra Petrányi Győző
Ágoston Emese Irma Horváth Boldizsár Petróczy Györgyi
Alánt Oszkár Horváth Gábor Petrovich Ferenc
Alföldy Ferenc Horváth György Petz Aladár
Alleram Dezső Horváth László Pfeiffer István
Almásy István Horváth Miklós Pinkola Krisztina
Almay Károly Hritz István Pollner Kálmán
Antal Zsuzsanna Humayer Károly Polyánszky Tibor
Antony-Móré Piroska Huszár Orsolya Pop Gábor
Árkosi Mónika Hutter Károly Popik Ervin
Ascher Ferenc Hüttl Tivadar Pöschl Ferenc
Asztalos Ferenc Illés Kristóf Puky Pál
Badó Zoltán Illyés Endre Pulay István
Bajmóczy István Incze Ferenc Rácz Benő
Bakács György Inovay János Radvánszky Béla
Bakay Lajos Irányi Andor Rajz Sándor
Balázs Ákos Irtó Ildikó Ratkóczy Nándor
Bán Bence Jakabházy István Réczey Jenő
Bán Kinga Zita Jámbor Gyula Regáli László
Bándi Kundné Kiss Irisz Janovich András Remete Tibor Pál
Barad Csilla Mária Járay Jenő Reök Iván
Baranyai László Jávorszky Ödön Réti Katalin
Baranyai Zsolt Jeney László Réti Virág
Barcza Dezső Jobbágy Andor Rigler András
Bárdos Dávid Jónás Attila Roessler Frida
Barla-Szabó József Juhász Viktória Roger Mario
Barna László Juhász Vilmos Romsauer Tibor
Bartole Miklós Jung Géza Rónaszéki Éva
Bátky Elemér Kakucs Tímea Rosenák István
Bátori Albert Kaliszky Péter Rosero Olivér Dávid
Batta Béla Kaliszky Péter Tamás Róth Eszter
Benárd Ágost Káposzta Hajnalka Rubányi Pál
Bencze Viktória Karácsonyi Sándor Rusz Zoltán
Bender Béla Karády György Sailer Károly
Benke Kristóf Kaveczky Imre Sajgó Győző
Benke Márton Milán Kégly József Salgó Kálmán
Bennemann Stephan Kelemen Endre ifj. Samia Ahmed Saad
Berencsy Gábor Kelenffy Tamás Sándor István
Berentey György Keltai Pál Sándor Jenő ifj. 
Berzsenyi Zoltán Kemény Miklós Sárdy István
Bihari Iván Kendelényi Ernő Sas Hedvig
Bobek Ilona Keppich József Sas Hedvig
Bock György Kerekes László Sas Lóránt
Bocskay István Keresztessy Lajos Scheitz László
Bodnár András Király Jenő Schifner Kálmán
Bodoky György Király Zoltán Schmidt Albin
Bodoky György id. Királyné Szűcs Orsolya Schmidt Imre
Bodon György Kishalmy Lajos Schmidt Lajos
Bognár János Kiss Elemér Schuster Rudolf
Bogsch Albert Kiss Ernő Scutaru Tabita Timeea
Bojtha L. András Kiszty Nóra Sebestyén Júlia
Bokor Lívia Klein E. Sándor Seenger Gyula Kornél
Bombera Géza Kleits János Selymes Sarolta
Bornemissza György Klekner Károly Seres Gabriella
Boros Ernő Klimkó Dezső Shin Sung Han
Borsos László Kneiszl László Siklós István
Botár György Kocsis Antal Simó Gábor
Boytha András Lajos Kokas Bálint Sitkéry Iván
Bozó Anna Kokas Ferenc Skoda Péter
Bőhm János Kokas Péter Skoff Tibor
Brázda Edgár Kolba Vilmos Somogyi Barna
Budai Erika Koós-Hutás Piroska Somogyi László
Bukovácz Róbert Kopasz Pál Soós József
Bursics Attila Korényi András Soós Sándor Árpád
Buzáth János Korompay Anna Sörés Bálint
Chanis William Kovács András Stefaits Géza
Cholnoky Tibor Kovács Endre Steffich Alcide
Chrapek Jenő Kovács Hedvig Steiner Pál
Cristian János Kovács József Stekker Károly
Cukor István Kozma Tivadar Steller László
Czeyda-Pommersheim Ferenc Körmendy Ékes György Sulyok Balázs
Czirer László Körmendy Ferenc Sulyok Balázsné Szabó Beáta
Czompa Diána Köves István Surgoth Balázs
Czukrász Aladár Kövesháziné Muntyán Alexandra Szabadkay Ferenc
Csapó Zsolt Krepuska István Szabados Sándor
Csernohorszky Vilmos Kugler Csilla Szabó Béla
Csillag Antal Kulcsár Andor Szabó Dénes
Csillag István Kupcsulik Péter Szabó Elemér
Csillag Jakab Küllői (Rohrer) László Szabó István
Csiszkó Adrienn Lakos Imre Szabó Krisztina
Csombó Károly Láng Adolf Szabó Marcell
Csomós Ákos Láng István Szabó Réka
Csontos Ágnes Anna László Benő Szabó Szilárd
Csoszánszki Nóra Lazarits Jenő Szabó Veronika
Csuja Nándor Miklós Léder József Szabó Zoltán
Csuz Lajos Leél-Őssy Eszter Szacsvay István
Dániel Ádám Lélek Imre Szaday Asztalos Ferenc
Dániel Andrea Lendváry Benő Szalayné Leiszter Katalin
Dániel Elemér Lengyel Gabriella Szalina Ildikó
Darvas Katalin Lestár Béla Szalonthay Zoltán
Debreczeny Zsigmond Letenyeiné Karsai Dóra Szántó Tibor
Demjanovich Kornél Lichtneckert József Szaszovszky Géza
Dénes Margit Linner Imre Szatmári Réka
Déry Levente Lissauer Dezső Szécsény Andor
Dián Melinda  Lobmayer Géza Szecsey Pál
Diel Lajos Loessl János Szedlák Balázs István
Dobay István Lukácsi Béla Szegő László
Dollinger Béla Lukovich Péter Székely Hajnal
Dollinger Gyula Lumniczer Sándor Székely Jenő
Döngölő László Lükő Géza Széll János
Drobni Sándor Magurányi József Szemantsik Jenő
Dubecz Sándor Magyar Ambrus Szende Béla
Dukay Sándor Makai Endre Szendrői Zoltán
Dumitreanu Victor Margitay Zoltánné Szendrőy József
E. Szabó László Marik Miklós Szentágothai Katalin
Egedy Elemér Marisné Werling Klára Szenthe Lajos
Egyed Miklós Marjai Tamás Szentmiklóssy László
Éles Zsuzsanna Máthé Györgyné  Szentpétery I. Bódog
Elischer Ernő Máthé Zoltán Szepessy Zoltán
Erpf Károly Máthé Zsolt Szijártó Attila
Ertl János Matolay György Szilasi László György
Ertl János ifj.  Matolay György ifj.  Szily József
Ertl Vilmos Matolcsy Tamás Szipliné Wacha Judit
Fábián Ede Matusovszky András Szita Mihály
Fabó Zoltán Megadja Bálint Szlávik Rezső
Faller József Megyaszai Sándor Szloboda Jenő
Farkas András Mérei János Szolgay Béla
Farkas Gábor Mester Endre Szolnoky Zoltán
Fehér Antal Mester Zoltán Szombati László
Fehérvári Imre Mészáros Gyula Szombati Sándor
Fekete Krisztina Mészáros Judit Szőcs László
Ferenczy Péter Mészáros Péter Szőke Kálmán
Ferreira Gábor Metzger Péter Szőllős Henrik
Filárszky Nándor Mettysovszky Lajos Sztankay Csaba
Fináczy Ernő Mező Béla Szukováthy Imre
Flautner Lajos Mező Béla ifj.  Szücs Ákos
Fodor Jenő Migray Jenő Szy Sándor
Fogolyán Miklós Mihályffi Isván Szymkievicz Bozsena
Forgács András Miheller Pál Tajti Mariann
Földes Noémi Mikle János Takáts Alajos
Földes Noémi Márta Miklós Imre Takáts Géza
Földi Lilla Moczár László Tamás Judit
Fraknói József Molnár Béla Ákos Tamásy Sándor
Friedman Gábor Molnár Gyula Tarjányi Mária
Frigyesi Gyula Molnár István Artúr Taschner János
Frigyessy József Molnár László Telegdi Roth Lajos
Fronius Lothár Molnár Zsuzsanna Telek Géza
Frőhlich Lóránd Móritz Pál Temesi Rita
Furka Sándor Morvay Krisztina Teveli László
Futó Gyula Mundi Béla Tihanyi Balázs
Fülöp András Murányi László Tihanyi Tibor
Fülöp Csaba Áron Mutschenbacher Gábor Tinyei Ilona
Fülöp József Mutschenbacher Tivadar Tomasovszky Lajos
Fürstner József Müllner Katalin Tóth András
Füssl Emil Nagy András Tóth Árpád
Gaál András Nagy Dénes Tóth János
Galambos József Nagy Edina Tóth M. Gábor
Galambos Zoltán Nagy Kálmán Tóthfalussy Imre
Garamvölgyi Lajos Nagy László Török István
Gáti Endre Nagy Mária Troján Emil
Gáti József Nagy Pál Túry Lajos
Gergely Magdolna Nagy Zoltán Uhrin Annamária
Gergely Miklós Nánay Andor Ujj Miklós
Gergely Rezső Navratil Dezső Uray Vilmos
Gergely Szabolcs Nehéz László Uthy László
Gergő Imre Nemessányi László Valér Ferencz
Gerő Géza Németh Lajos Valkányi Rezső
Gerster Erzsébet Németh Mária Vallent Károly
Giurgiu János Németh Zsuzsanna Valter László
Glückstahl Géza Neuber Ernő Váradi Zsolt
Gombás Béla Niedermüller Ferenc Varga Balázs
Görög Dénes Novák Ernő Varga Béla
Grossich Ruggero Nyáry Andor Varga Károly
Grünwald Béla Nyirő László Vári Sándor
Guth Antal Oberna Ferenc Varsányi Ferenc
Gy.Molnár Lajos Okolicsányi Károly Vass Tamás
Gyenes Klára Ollé Imre Vázsonyi Sándor
Gyurkovics Endre Ónody Péter Zoltán Végh György
Hady Antal Oó Lajos Verebély Tibor
Hagymási Krisztina Orbán Ede Verebély Tibor ifj.
Hahn Oszkár Orbán Ede Véssei Zoltán
Hajnal György Ornstein László Viczián Antal
Halász Margit Orosz Adél Visi Imre
Halász Miklós Orsó Géza Visy Károly
Hargitai Bálint Orsós Jenő Wachtl István
Hargitai Bálint János Őzse Márta Wein Zoltán
Hárs Júlia Pajzs Pál Weltner János
Harsányi László Pakucs Mónika Blanka Weltner László
Haskó László Pálházy Tímea Wiesinger Frigyes
Hazay Géza Palik Frigyes Willheim Imre
Hedri Endre Papp András Winternitz Tamás
Héjja Mária Papp István Winternitzné Borsodi Marianna
Helembai László Papp Veronika Wonnesch Frigyes
Hellebrant Lóránt Pásztor Mária Záborszky István
Helt Zoltán Pataky Zsigmond Zágon András
Hemangshu Podder Pauli József Zalaba Zoltán
Hencz Győző Paulikovics Elemér Zaránd Attila
Herczeg Béla Paunz Tivadar Zétény Dalma
Herresbacher Árpád Pázsith Pál Antal Zimmermann Károly
Hersch Móric Pekli Damján Zolnay László
Hídvégi Márta Pelleth Sándor Zoltán István
Hild László Penyigey-Manczur Viktor Zsebők Zoltán
Hittner Imre Perner Ferenc Zsigmond Gyula
Holzwarth Jenő Pernyész Sándor Zsingor Béla
Horányi János Péter Zoltán Mihály Zsirka-Klein Attila
    Zsoldos Leon