Tisztelt Betegünk!

Mindent megteszünk, hogy elégedett legyen munkánkkal!

Ugyanakkor, amennyiben az egészségügyi ellátás igénybevétele során vagy után az ellátással összefüggésben javaslata, észrevétele van, vagy panaszt kíván tenni, kérem az alábbi elérhetőségen legyen kedves jelezni azt.

E-mail: steg@semmelweis.hu

Tisztelettel,

Dr. Szijártó Attila
igazgató


Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott betegjogi képviselő az egészségügyi intézményektől független személyként a hatályos egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) és a 381/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el.

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat:
Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36 1 8969 000
Zöld szám: +36 80 620 055
(külföldről): +36 20 489 9614

Betegjogi képviselő:
név: dr. Mina András
mobil: +36 20 489 9577
e-mail: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

A Transzplantációs és Sebészeti Részleg (Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika) betegjogi képviselője:
Lengyel Ingrid
betegjogi képviselő
Telefon: +36 20 4899 609
e-mail cím: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu