Matolay György (1891-1952)

Verebély Tibor halála után 1941-1945-ig az I. sz. Sebészeti Klinika mb. majd kinevezett igazgatója. 1915. októbertől a klinikán műtőnövendék. 1926-ban megszerezte az egyetemi magántanári képesítést, a klinika adjunktusa lett. 1932-ben egyetemi c.rk. tanár, 1936-ban klinikai főorvos. Számos tudományos és társadalmi egyesületnek tagja. A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének alapító tagja. Kiváló sebészorvos, tudományos közleményeinek tárgya a sebészet minden ágából tevődött össze, de dolgozataiban elsősorban a gyomor-bél sebészetével foglalkozott. A háború után politikai nézetei miatt egyetemi tanári poziciójából eltávolították. 1952. dec. 6-án halt meg.