Eckstein Ferenc (1769-1833)

1802-1826-ig tanszékvezető, a gyakorlati sebészet tanára. Kinevezését megelőzően Stáhly György mellett tanársegéd, sebészeti, szülészeti majd orvosdoktori oklevelet nyert. Működése alatt új lendületet vett a sebészeti oktatás úgy az elméletben, mint a gyakorlatban. 1805/07-ben kari dékán, 1813/14-ben az egyetem rektora.

Tanári és katonai érdemeiért magyar nemességgel, 1826-ban királyi tanácsosi címmel, majd Lipótrenddel tüntették ki.