Kutatási területeink:

 • Új eljárások a daganatok sebészetében
 • Májcirrhosis és portális hypertensio, máj ischaemia – reperfusio kísérletes vizsgálata, ascites patofiziológiája
 • Új műtéti eljárások kifejlesztése a pancreason
 • Minimál invazív sebészi technika bővítése a máj, lép, pancreas, gyomor-cardiatáj és endokrin sebészet területein
 • NOTES (natural orifice transluminal endoscopic)
 • Emlősebészet
 • Lymphadenectomia jelentőségének vizsgálata az onkológiai sebészetben
 • Kiterjesztett műtéti beavatkozások anaesthesiája
 • Septicus és vérzéses shock intenzív terápiája
 • Májbetegek műtéti érzéstelenítése
 • Endokrin betegek műtéti érzéstelenítése
 • Idős betegek perioperatív ellátása és műtéti érzéstelenítése
 • Minimál invazív sebészet műtéti érzéstelenítése
 • Sebészeti szeptikus betegek intenzív ellátása
 • Perioperatív fájdalomcsillapítás
 • Bakteriális fertőzések kezelése, gyógyszervizsgálatok, humán tumorok molekulárbiológiai vizsgálata
 • Invazív UH-beavatkozások.
 • Epeúti minimálinvazív intervenciók
 • Májregeneráció vizsgálata

Kísérletes Sebészeti Részleg

A Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján (STéG) a kísérletes sebészeti kutatások, sebészeti határterületi kérdések megválaszolása évtizedes múltra tekint vissza. A labor hosszas, több évtizedes kihagyás után 2000-től ismét működőképes lett. Az elmúlt dekádban elérte az alapkutatásokhoz szükséges felszereltséget, kutatói szellemet. Jelenleg a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján, nem önálló szervezeti egységként működő „Kísérletes Sebészeti Részleg” nevet viseli. Tovább a Kísérleti műtő honlapjára… Mintegy 12 éve célul kitűzött állatkísérletes háttérrel működő laboratórium mára gasztroenterológiai, májsebészeti, onkológiai, érsebészeti és diagnosztikus célokat is szolgáló alapkutatásokat vett célba. A tevékenységünk fő célja elsődlegesen a sebészeti vonatkozású klinikai kérdések kísérletes körülmények között, állatmodelleken való tanulmányozása. A laboratóriumban működő kísérletes sebészet, mint alkalmazott tudomány, szorosan összefonódott az elmúlt években egyéb kísérletes és nem kísérletes tudományágakkal. A Kísérleti Műtő dolgozói az egyetemi társintézetekkel folytatott szoros kollaboráció keretében a társzakmák (patológia, kórélettan, anatómia, biokémia) ránk vonatkozó lapismereteit elsajátították. Az ilyen irányú vizsgálatokat napi folyamatokat napi rutinban végezzük. A kutatásokban az egyik közös vonal a mikrocirkuláció kísérletes vizsgálata és az ischaemia tolerancia növelésének lehetőségének tanulmányozása, klinikai adaptációja volt. A jelen eredmények arra ösztönöztek minket, hogy kutatásaikat az ischaemias károsodás mélyebb tanulmányozásával (immunológiai folyamatok, jelátviteli rendszerek, kritikus ischaemia) folytassuk. A nagyszámú sikeres tudományos diákkörös hallgató mellett a Doktori Iskolában indított témánk is lehetőséget ad postgraduális képzésre is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!