A KLINIKA MUNKARENDJE:
Klinikánkon a fekvőbeteg ellátása szigorú heti beosztás szerint történik.
A Klinika napi munkabeosztása <<itt>> tekinthető meg.

JÁRÓBETEGEK:
A járóbetegek ellátása során szakorvosainkat – bejelentkezést követően – a következő beosztás szerint kereshetik fel az ambulanciákon.
Az ambulanciához a bejelentkezési ponttól színes csíkok vezetik Önöket. Az ambulanciák beosztása <<itt>> tekinthető meg.

FEKVŐBETEGEK:
A Klinika fekvőbeteginek ellátása és a rájuk vonatkozó szabályok az alábbi házirendben <<itt>>olvashatóak.

LÁTOGATÁSI REND: <<itt>>