A Balassa János közhasznú sebészeti alapítványt a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának (STéG) orvosai hozták létre. Az alapítvány célja, hogy az adományokból származó bevételeket a betegellátás javítására fordítsa.

Az Alapítvány legfontosabb feladatai:

  • a Klinika fekvőbeteg osztályain a betegek komfortjának javítását célzó fejlesztések (fürdőszoba, festés, nyílászárók javítása stb.)
  • a Klinika higiénés feltételeinek javítása
  • a műtői eszközök fejlesztése
  • az intenzív betegellátást szolgáló eszközök felújítása, korszerűsítése

Kivételes örömünkre szolgálna, ha személyi jövedelemadójának 1%-át a Balassa János Sebészeti Alapítvány számára ajánlaná fel.

Szíves támogatásukat köszönjük!

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 78.
Adószám: 19653448-1-42

Számlaszám: 10400126 – 21414958 – 00000000

Az alapítvány gondolata nem újkeletű. Eredetileg (az egyetemi almanach szerint) a Balassa-Dollinger-féle alapítványt 1872 június 14-én özv. Balassa Jánosné, egyetemi tanár özvegye alapította. Az évi kamatok az első számú sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordították. Később Dollinger Gyula Professzor Úr a Balassa Alapítványról az alábbiakban ír emlékiratiban:

„Mivel a klinika Röntgen-berendezését, rádiumját és gyógymechanikai berendezéseit egyes esetekben jómódú betegek is igénybevették, az ezektöl befolyt összegeket Holzwarth Jenő adjunctus könyvelte el. Ezen összegekből ajándékoztuk meg karácsonykor a klinikai ápoló- és szolgaszemélyzetét, ezekből szereztünk be a klinikának olyan készülékeket, amelyekre a klinika büdzséjéből nem tellett, így pl. egy tökéletes Zeiss-féle fényképezőkészüléket, egy vetítőt, a háború alatt külön Röntgen-készülékkel ellátott golyókereső műtőasztalt, virágokkal díszítettük fel a klinika ablakait stb., a fennmaradt összeggel pedig bővítettük a könyvtárat, amelynek, amikor a klinika vezetését átvettem, Balassa-alapítványából 4300 koronányi járadékkötvénye volt a minisztérium kezelésében, amelyhez, az 1919 december hó 9-én a karnak tett részletező jelentésem szerint öt különböző időközökben 21.617 K 20 fillérrel, azaz huszonegyezerhatszáztizenhét korona és 20 fillérrel járultam, kikötve, hogy a könyvtár ezentúl Balassa-Dollinger elnevezés alatt szerepeljen. Az alapítvány, amelyet ezen összegekkel 4300 koronával 25.917 kor. 20. fillérre emeltem fel, a közoktatásügyi miniszter kezelése alatt áll. Mennyi lett belőle a háború után, nem tudom.”