TDK az Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán

„Ahol egy az élet, egy lehet csak az élettan, egy a boncz- és kórtan is. (A sebészet) ne legyen egyedül külformákban alapuló, ész nélküli kézmű, hanem az egészet egyes részeiben feltaláló tudomány” – Balassa János

A Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján a kísérletes és sebészeti kutatások, sebészeti határterületi kérdések megválaszolása évtizedes múltra tekint vissza. Az állatkísérletes labor hosszas, több évtizedes kihagyás után 2000-től ismét elindult. Az elmúlt dekádban az elődök kutatói szellemét megőrizve az eszközpark jelentős fejlesztése történt, a társintézetekkel történő szoros kollaboráció mellett megteremtve ezáltal az önálló az alapkutatások széles repertoárját. Jelenleg nem önálló szervezeti egységként működő “Kísérletes Sebészeti Részleg” nevet viseli. A kísérleti műtő bázisán a klinikán egyedülálló módon a betegellátás széles psketrumára támaszkodva a betegágy melletti vizsgálatok mellett transzlációs, preklinikai és klinikai irányú vizsgálatok is zajlanak.

A Klinika jelenleg gasztroenterológiai, sebészeti, onkológiai és diagnosztikus célokat is szolgáló alap-, illetve klinikai kutatásokat vett célba. Az aktuális kutatási témákról, korábbi eredményekről jelen honlapon tájékozódhat az érdeklődő hallgató.

Amennyiben kérdése van, a leneti elérhetőségeken érdeklődhet a TDK témavezetőknél, illetve a klinika TDK felelősénél Dr. Szücs Ákos egyetemi docens úrnál.

Díjazottak

2024

Név Cím Témavezető TDK OTDK
Rein Péter László  Az endoszkópos ultrahang diagnosztikus érzékenysége kiemelkedő a hasnyálmirigy térfoglalások vizsgálatában Dr. Hritz István  I. díj OTDK jelölt
Timár Petra  A “Frailty” értékelése colorectalis carcinomás betegek műtéti kockázatának megítélésére Dr. Bánky Balázs, Dr. Fülöp András  I. díj OTDK jelölt
Kovács Bálint Tibor, Csókay Bernadett Kinga  Sürgősségi gasztroszkópia ideje felső gasztrointesztinális vérzésben Dr. Patai Árpád, Dr. Vilmos Fruzsina  III. díj  
Kővágó Karina, Turi Flóra  A metabolikus diszfunkcióval asszociált zsírmájbetegség kardiovaszkuláris szövődményeinek vizsgálata Dr. Werling Klára, Dr. Drácz Bálint  II. díj OTDK javasolt
Hendlein Tímea Helga, Varga Martin Dorián  Bimodális prehabilitáció hatásának vizsgálata colon anastomosis gyógyulásra patkány modellben Dr. Lévay Klára, Dr. Fülöp András  II. díj OTDK javasolt
Tilesch Borbála  A Semmelweis Egyetem hasnyálmirigy-transzplantációs programjának rövid és hosszú távú eredményeinek elemzése Dr. Piros László  II. díj  
Győrffy Attila  A stresszszint és a hatékonyság vizsgálata robot asszisztált műtét során Prof. Dr. Szijártó Attila, Dr. Pekli Damján  III. díj  

2023

Név Cím Témavezető TDK OTDK
Timár Petra, Dominic Herovi Kolorektális karcinómás betegek szelektálása trimodiális prehabilitációra Dr. Bánky Balázs, Dr. Fülöp András I. díj OTDK jelölt
Vitális Lídia, Kovács Szabina A fizikai prehabilitáció partialis hepatectomiára gyakorolt hatásának vizsgálata patkány modellen Dr. Lévay Klára, Dr. Fülöp András I. díj I. díj
Mahita Darbha Evidence based investigation of alcohol based hand rubs for efficient hand hygiene. Dr.Constantinos Voniatis II. díj OTDK javasolt
Pleck András Péter Preoperatív Ultrahangprotokoll alkalmazása a folyadékterápia optimalizálására a korai hipotenzió megelőzéséhez: Randomizált Kontrollált Vizsgálat. Dr. Szabó Marcel II. díj II. díj
Dominic Herovi, Timár Petra Analyzing the role of the body composition in the effectiveness of trimodal prehabilitation for colorectal surgery  Dr. Bánky Balázs, Dr. Fülöp András III. díj  
Gold Debóra Lézerakupunktúra használata a perioperatív ellátásban Dr. Soós Sándor, Dr. Szűcs Orsolya III. díj  
Molnár Dániel, Ulmann Lőrinc András A nagy felbontású fotonszámláló CT vizsgálat szerepe a cisztikus pancreas léziók diagnosztikájában Dr. Szücs Ákos, Dr. Dudás Ibolyka III. díj  

 


Elnök: Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, igazgató
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Alelnök: Dr. Radovits Tamás egyetemi docens
SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Titkár: Dr. Fülöp András egyetemi adjunktus
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Titkár: Dr. Lévay Klára PhD hallgató
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Intézményi TDK felelős: Dr. Szücs Ákos egyetemi docens, igazgató-helyettes
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika