TDK az Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán

„Ahol egy az élet, egy lehet csak az élettan, egy a boncz- és kórtan is. (A sebészet) ne legyen egyedül külformákban alapuló, ész nélküli kézmű, hanem az egészet egyes részeiben feltaláló tudomány” Balassa János

A Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján a kísérletes és sebészeti kutatások, sebészeti határterületi kérdések megválaszolása évtizedes múltra tekint vissza. Az állatkísérletes labor hosszas, több évtizedes kihagyás után 2000-től ismét elindult. Az elmúlt dekádban az elődök kutatói szellemét megőrizve az eszközpark jelentős fejlesztése történt, a társintézetekkel történő szoros kollaboráció mellett megteremtve ezáltal az önálló az alapkutatások széles repertoárját. Jelenleg nem önálló szervezeti egységként működő “Kísérletes Sebészeti Részleg” nevet viseli. A kísérleti műtő bázisán a klinikán egyedülálló módon a betegellátás széles psketrumára támaszkodva a betegágy melletti vizsgálatok mellett transzlációs, preklinikai és klinikai irányú vizsgálatok is zajlanak.

A Klinika jelenleg gasztroenterológiai, sebészeti, onkológiai és diagnosztikus célokat is szolgáló alap-, illetve klinikai kutatásokat vett célba. Az aktuális kutatási témákról, korábbi eredményekről jelen honlapon tájékozódhat az érdeklődő hallgató.

Amennyiben kérdése van, a leneti elérhetőségeken érdeklődhet a TDK témavezetőknél, illetve a klinika TDK felelősénél Dr. Szücs Ákos egyetemi docens úrnál.

Díjazottak

2022
Név Cím Témavezető TDK OTDK
Sütöri Balázs HCC miatt végzett magyarországi májtranszplantációk eredménye Dr. Huszty Gergely Dénes I. hely  
Vitális Lídia-Huszár Borbála Cyclophilin D gátlás, mint lehetséges mitokondriális terápia akkcelerált májregenerációt követõen egér knockout modellben Dr. Daradics Noémi, Prof. Dr. Szijártó Attila I. hely  
Huszár Borbála Anna-Vitális Lídia  A farnesoid X receptor szerepe az akcelerált májregeneráció patkány modelljében Prof. Dr. Szijártó Attila, Dr. Fülöp András II. hely  
Bánfalvi Zoltán ERCP során végzett kefecytológia és intraductalis epeúti biopszia, valamint szérum CEA és CA 19-9 tumormarkerek diagnosztikus értéke malignus epeúti szûkületek esetén Dr. Hritz István, Dr. Keczer Bánk III. hely  
Lehoczki Csaba Ferenc Laparoszkópos májsebészeti beavatkozások retrospektív vizsgálata Klinikánkon Dr. Fülöp András, Prof. Dr. Szijártó Attila III. hely  

Elnök: Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, igazgató
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Alelnök: Dr. Radovits Tamás egyetemi docens
SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Titkár: Dr. Fülöp András egyetemi adjunktus
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Titkár: Dr. Pósfai Balázs PhD hallgató
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Intézményi TDK felelős: Dr. Szücs Ákos egyetemi docens, igazgató-helyettes
SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika