LÁTOGATÁSI REND
(Nincs járványügyi veszélyhelyzet)

A gyógyító munka, a betegek gyógyulásának és pihenésének zavartalan biztosítása érdekében a beteglátogatás időpontja:

Minden nap: 16:00 és 18:00 óra között van.

Ettől eltérő időpontban beteg csak a Klinika Igazgató írásos engedélyével látogatható.

Egy beteget egyszerre csak 2 hozzátartozó látogathat.

Látogatási időben a beteg a látogatóit a folyosón, udvaron és a kórteremben is fogadhatja, de a látogató ágyra nem ülhet.

Fennjáró betegeknél (amennyiben állapota megengedi), lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás a Klinika hátsó udvarán.

14 éven aluli gyermek beteget – a gyermek érdekében – nem látogathat.

Az intenzív osztályon folyamatos és speciális betegellátás zajlik. A látogatási idő ennek függvényében változik a többi osztályhoz képest:

Minden nap: 16:00 és 17:00 óra között van.

Az intenzív osztályon kezelt beteg látogatása esetén, a klinika által biztosított védőöltözet viselése kötelező.

18:00 óra után látogatási céllal a Klinikán tartózkodni nem lehet.

A Klinika egész területén szájat és orrot eltakaró maszk viselése folyamatosan kötelező a fertőzés elleni fokozott védelem biztosítása érdekében.

A fentiekben rögzített kapcsolattartási jogokat a beteg és az arra jogosult személyek kizárólag a Klinikán meglévő mindenkori feltételektől függően, a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják. Amennyiben a beteg, illetve a látogatók magatartása nem felel meg a Klinikán meglévő feltételeknek, sérti a betegtársak jogait, vagy nem biztosítja a betegellátás zavartalanságát, úgy az egészségügyi ellátást végző személyzet- sikertelen figyelmeztetés után – jogosult az ellátási rend biztosítása érdekében az általa szükségesnek tartott intézkedések megtételére.

Budapest, 2022. február 1.

Prof. Dr. Szijártó Attila
Klinika Igazgató, egyetemi tanár