Verebély Tibor (1875-1941)

1919-től – Dollinger Gyula nyugdíjba vonulása után – lett a klinika igazgatója 1941-ben bekövetkezett haláláig. 1938-39-ben az egyetem rektora. 

A magyar sebészet egyik vezető egyénisége. Ő volt az első magyar sebész, aki hosszú pathológiai tanulmányok után lett a sebészet nyilvános rendes tanára. Kutatásokat folytatott a lép, a gyomor, a hasnyálmirigy és a daganatok sebészeti vonatkozásaival kapcsolatban. 

Széles körű elméleti és gyakorlati munkásságát bizonyítja több mint 300 tudományos műve. Jelentős munkája a négy kötetes Sebészklinikai előadások című kiadvány. A Magyar Tudományos akadémia tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács, az Országos Orvosi Kamara elnöke. Jelszava volt: „Scientiam et vitam pro patria” – a tudományt és az életet a hazáért.