Könyvtárunk helyi feladatkörű, korlátozottan nyilvános jellegű könyvtár, amely állományával elsősorban a fenntartó intézmény gyógyító, oktató és kutató munkáját segíti.
Ugyanakkor nem zárja ki a könyvtárhasználók köréből a Semmelweis Egyetem más intézeteinek munkatársait, egyetemi hallgatóit. A könyvtár helyben nyújtott szolgáltatásai minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

A könyvtár főgyűjtőköre kiterjed a gasztroenterológia és sebészete, az endokrinológia, az érsebészet, az aneszteziológia és intenzív terápia irodalmának válogatással való gyűjtésére, a kiegészítő állomány a rokon szakmák és társtudományok irodalma.

Gyűjteményének jelentős részét értékes szakkönyvek, (a Nyilvános katalógus linkre kattintva a keresőfelületre jutunk) atlaszok, kézikönyvek és folyóiratok alkotják.

A nem hagyományos dokumentumok között találhatók kongresszusi kiadványok, disszertációk, szakdolgozatok és rektori pályamunkák.
Az egyetem doktori disszertációi könyvtári jellegű kéziratok, olyan tudományos értékű alkotások, melyek nem kölcsönözhetők.

A Különgyűjtemény sebészettörténeti válogatás, amely magába foglalja az Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika történetét a kezdetektől napjainkig (írott anyagok és képek), a sebészet (hazai, külföldi) történetét és az Országos Sebészeti Intézet Módszertani Leveleit.

Állományunkat elektronikus úton elérhető dokumentumokkal gazdagítjuk.