Kedves Hallgatók!

Klinikánkon lehetőség van a manuális szakmák iránt érdeklődő hallgatóknak már a II. évfolyamtól kreditponttal elismert klinikai munka végzésére.

A klinikai munka során a hallgatóknak (ÁOK II-VI. évfolyam) lehetőségük van műtétek megtekintésére, műtétekben történő asszisztálásra, illetve az ambulancián a betegellátásban történő részvételre, betegvizsgálatra. A klinikai munka során a hallgatók megismerik a kórlap, lázlap és egyéb klinikai dokumentációk vezetésének szabályait, a társszakmákkal való kommunikáció sajátosságait, a betegek kivizsgálásának lehetőségeit. Ügyeleti időben is részt vehetnek a hallgatók klinikánk munkájában, hasznos tapasztalatokat szerezve a sürgősségi betegellátásban. A félév során heti rendszerességgel, legalább heti 2-3 órát kitevő aktív részvétellel 1 kreditpont szerezhető. Amennyiben a klinikai munka eredménye egyéb szakmai szinten is megnyilvánul (publikáció, konferencia részvétel, esettanulmány), 2 kreditpont szerezhető. Az érdeklődő hallgatókat több féléven keresztül várjuk Klinikánkra.

A kredit megszerzéséhez a félév végén a kitöltött és a mentor által aláírt klinikai munkanaplót a titkárságon kell leadni a mentor által kitöltött igazolással együtt. Az igazolást a munkanapló birtokában a tanszékvezető írja alá.

Regisztráció és jelentkezés a oktatas.seb1@semmelweis.hu címen. Kreditpont csak Neptunban történő tárgyfelvétel esetén adható. Klinikai munka kreditpont szerzés nélkül is végezhető. A Neptun rendszerben történő tantárgyfelvételt megelőzően kérjük a hallgatókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a fenti e-mail címen Tanulmányi Osztályunkkal és csak a tutor kijelölése után vegyék fel a tantárgyat.