A Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központja a kar gyakorlóterületeinek működési és szakmai felügyeletét látja el. A központhoz a PAK Gyakorló Óvodája, a Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály, a Pedagógiai Intézet, valamint a Gyakorló Általános Iskola és Kollégium, Szakiskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye tartozik.

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Telefon: +36 1 224 1518
Igazgató: Feketéné dr. Szabó Éva
Email:
feketene.szabo.eva@semmelweis.hu

Munkatársak:
Vona Zsófia, titkárságvezető
Telefon: +36 1 224 1518
E-mail: vona.zsofia@semmelweis.hu

Fekete Nikolett, operatőr
Telefon: +36  30 016 4815
E-mail: fekete.nikolett@semmelweis.hu

A Konduktív Pedagógiai Központ által fenntartott köznevelési gyakorló intézmények és gyakorló intézmények:

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA

Intézményvezető: Makk Ádám
Telefon: +36 20 430 0819
E-mail: makk.adam@semmelweis.hu

Nevelési-oktatási intézményvezető-helyettes: Kiss Anna 
Telefon: +36 70 886 9993
E-mail: kiss.anna@semmelweis.hu

Szervezési intézményvezető-helyettes: Döbrössyné Dániel Gabriella
Telefon: +36 30 564 8936
E-mail: daniel.gabriella@semmelweis.hu

Intézményegységek:

Pedagógiai Szakszolgálat
Cím:1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
Egységvezető: Gruber Mónika
Telefon: +36 70 642 0117
E-mail: gruber.monika@semmelweis.hu

Utazó Konduktori Hálózat 
Cím: 1125 Budapest Kútvölgyi út 6.
Egységvezető: Perge Krisztina
Telefon: +36 70 886 9994
E-mail: perge.krisztina@semmelweis.hu

Konduktív Gyakorló Általános Iskola
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 67.
Igazgató: Liptákné Papp Judit
Telefon: +36 70 642 0119
E-mail: liptaknepapp.judit@semmelweis.hu

Konduktív Gyakorló Szakiskola
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 67.
Igazgató: Siposné Birkás Melinda
Telefon: +36 70 334 1154
E-mail: siposne.birkas.melinda.eva@semmelweis.hu

Pető Kollégium 
Kollégiumvezető: Döbrössyné Dániel Gabriella
Telefon: +36 30 564 8936
E-mail: daniel.gabriella@semmelweis.hu


SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS KAR GYAKORLÓ ÓVODÁJA

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Óvodavezető: Antoni Gáborné Henics Erika
Telefon: +36 1 224 1585
E-mail: antoni.gaborne@semmelweis-univ.hu

Óvodavezető-helyettes: Heiner Kinga
Telefon: +36 1 224-1590
E-mail: heiner.kinga@semmelweis-univ.hu

Óvodatitkár: Fülöp Anna
Telefon: +36 20 557 5909
E-mail: fulop.anna@semmelweis.hu


PETŐ ANDRÁS REHABILITÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI OSZTÁLY 

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Osztályvezető: Burián-Fehér Anna
Telefon: +36 1 224 1560
E-mail: fehér.anna@semmelweis.hu 


SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS PEDAGÓGIAI INTÉZETE

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Igazgató: Mátyásiné Kiss Ágnes
E-mail: matyasine.kiss.agnes@semmelweis.hu

Telefon: +36 1 224 1571,  +36 1 224 1579