Gyermekrehabilitáció szakrendelés

Munkatárs: Bajnok Ildikó, konduktor
Rendelés helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Rendelés ideje: csütörtökönként 9.00 – 17.00 óráig
Bejelentkezés: + 36 1 224 1568

 

A habilitáció – rehabilitáció értelmezése

A habilitáció általános értelmezése

A habilitáció az általában használt fogalom szerint egyetemi magántanári képesítés. Az idegen szavak gyűjteménye pl. ezt az egy értelmezést adja. A szó tehát eredeti értelmében képesítést, képessé tevést jelent. Ebből fakad az egészségügyben használt értelmezése is: a habilitáció az az eljárás (képességfejlesztés, eszközzel való ellátás), amelynek célja az elveszett képességek pótlása.
A rehabilitáció a megmaradt képességek fejlesztésén alapul, a habilitáció más eszközökkel az eredeti funkció pótlását jelenti.

A habilitáció gyógypedagógiai értelmezése

Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott személyekre irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való részvétele javítható, kiteljesíthető.
Mivel a gyógypedagógiai habilitációra leggyakrabban veleszületett, vagy korai gyermekkorban keletkezett ok miatt van szükség, ezt a kifejezést részesítik előnyben a rehabilitációval ellentétben.


A rehabilitáció általános értelmezése

A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amelyre egészségükben, testi és/vagy szellemi épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében.
Orvosi, pedagógiai, szociális és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége, melynek célja, hogy a rehabilitált egyén boldog, és lehetőleg teljes értékű polgára legyen a társadalomnak.

A rehabilitáció gyógypedagógiai értelmezése

A gyógypedagógiai értelmezés szerint a rehabilitáció: helyreállítás, visszaállítás; tágabb értelemben minden egészségügyi, pedagógiai és mentálhigiéniai tevékenység, amely azt szolgálja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a többségi nevelési, oktatási intézményekbe, majd a többségi társadalomba minél nagyobb sikerrel tudjuk visszahelyezni. A cél a minél nagyobb önállóság elérése a szükséges, de elégséges támogatás biztosításával.


Korosztály meghatározása: a gyermekrehabilitáció szakrendelés 0 – 18 éves korig nyújt ellátást

Az alábbi esetekben:

 • diagnosztizált CP-sek
 • CP tüneteit mutató még nem diagnosztizált esetek
 • bármilyen eredetű enyhe-, középsúlyos- és súlyos mozgáskorlátozottságot eredményező kórképek
 • mozgáskoordinációs problémák, mozgásban ügyetlen,egyensúly-zavarral küzdő gyermek
 • DMP (progresszív izomsorvadás)
 • Spina bifida
 • post traumás baleseti sérültek
 • SDR műtét utáni rehabilitáció
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros
 • tanulási, beilleszkedési zavarokkal, magatartási küzdő

Programok jellemzői:

 • egyéni fejlesztés
 • kis csoportos (3-4 fő gyermek és kortól függően szülő)