Szakrendelés megnevezése

Munkatársak neve:

Rendelés helye:

Telefonszám

Gyermekrehabilitáció:

 

Bajnok Ildikó

1125 Bp., Kútvölgyi út 8.

Csütörtök: 09:00-17:00

bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges:

+ 36 1 224 – 1568

 

A habilitáció – rehabilitáció értelmezése

Általános értelmezés:

A habilitáció az általában használt fogalom szerint egyetemi magántanári képesítés. Az idegen szavak gyűjteménye pl. ezt az egy értelmezést adja. A szó tehát eredeti értelmében képesítést, képessé tevést jelent. Ebből fakad az egészségügyben használt értelmezése is: a habilitáció az az eljárás (képességfejlesztés, eszközzel való ellátás), amelynek célja az elveszett képességek pótlása.

A rehabilitáció a megmaradt képességek fejlesztésén alapul, a habilitáció más eszközökkel az eredeti funkció pótlását jelenti.

Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott személyekre irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való részvétele javítható, kiteljesíthető.

Mivel a gyógypedagógiai habilitációra leggyakrabban veleszületett, vagy korai gyermekkorban keletkezett ok miatt van szükség, ezt a kifejezést részesítik előnyben a rehabilitációval ellentétben.

A rehabilitáció:

Általános értelmezés: A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amelyre egészségükben, testi és/vagy szellemi épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében.

Orvosi, pedagógiai, szociális és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége, melynek célja, hogy a rehabilitált egyén boldog, és lehetőleg teljes értékű polgára legyen a társadalomnak.

A gyógypedagógiai értelmezés szerint a rehabilitáció: helyreállítás, visszaállítás; tágabb értelemben minden egészségügyi, pedagógiai és mentálhigiéniai tevékenység, amely azt szolgálja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a többségi nevelési, oktatási intézményekbe, majd a többségi társadalomba minél nagyobb sikerrel tudjuk visszahelyezni. A cél a minél nagyobb önállóság elérése a szükséges, de elégséges támogatás biztosításával.

Korosztály meghatározása: 0- 18 éves korig nyújt ellátást

Az alábbi esetekben:

 • diagnosztizált CP-sek,
 • CP tüneteit mutató még nem diagnosztizált esetek,
 • bármilyen eredetű enyhe-, középsúlyos- és súlyos mozgáskorlátozottságot eredményező kórképek,
 • mozgáskoordinációs problémák, mozgásban ügyetlen,egyensúly-zavarral küzdő gyermek
 • DMP (progresszív izomsorvadás),
 • Spina bifida,
 • post traumás baleseti sérültek
 • SDR műtét utáni rehabilitáció
 • hiperaktív,
 • figyelemzavaros,
 • tanulási, beilleszkedési zavarokkal, magatartási küzdő

Programok jellemzői:

 • egyéni fejlesztés
 • kis csoportos (3-4 fő gyermek és kortól függően szülő)