A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a Dékán közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység. Legfontosabb feladatai közé tartozik többek között a Kari Tanács ügyviteli feladatainak ellátása, a Pető András Karon folyó oktatási, képzési és tudományos feladatok adminisztratív támogatása, a Kart érintő döntések előkészítésében történtő közreműködés, továbbá a Kar képviselete a Dékán által delegált megbeszéléseken, fórumokon, rendezvényeken.

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8., B épület, 211-es szoba
Telefon: +36 1 224 1519

Dr. Balogh Emese Celeszta
dékáni hivatalvezető 
balogh.emese.celeszta@semmelweis.hu

Farkas Ágnes
titkársági ügyintéző
farkas.agnes1@semmelweis.hu

DÉKÁNI HIVATAL FOGADÓÓRA
Időpont foglaláshoz kérjük egyeztessen időpontot a dékáni hivatalvezetővel a balogh.emese.celeszta@semmelweis.hu e-mail címen vagy a +36 1 224 1500 / 62517 mellékű telefonszámon.