INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Mascher Róbert főiskolai tanár
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 152/A szoba
TELEFON: (1) 224-1500
E-MAIL: mascher.robert@semmelweis-univ.hu

A Humántudományi Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és nemzetközi hallgatók humántudományi műveltségének alakítása, bővítése, a humántudományok alapjainak és legújabb kutatási eredményeinek elsajátíttatása, valamint hazai és nemzetközi tudományos kutatómunkák szervezése. További fontos tevékenysége a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati diszciplínáinak elhelyezése a humántudományok rendszerében a Konduktív Pedagógiai Intézettel szorosan együttműködve.

Pető András módszerének egyik alapgondolata a komplexitás, amely szerint a konduktív nevelésnek a nap minden tevékenységét, így a gyermekek oktatását is át kell hatnia. A konduktornak képesnek kell lennie a mozgássérült óvódás és a kisiskolás korú gyermekek oktatására, de a szabadidős tevékenységek hasznos szervezésére is. Oktatóink a konduktorképzés tanító és óvópedagógusi specializációkhoz kapcsolódó tantárgyelemek (matematika, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, beszédművelés, testnevelés, ének-zene, vizuális és technikai nevelés, bábjáték), valamint azok metodikájának oktatását látják el. Az Egység kiemelt feladata a konduktív pedagógiai képzéshez tartozó kiscsoportos gyakorlatok és a külső intézményekben folytatott integrált oktatási gyakorlatok módszertanának, tantárgypedagógiai vezetése.

A Humántudományi Intézet gondozza továbbá a pedagógia, a pszichológia és a társadalomtudományok körébe tartozó tantárgyelemeket. E tudományterületek szervesen illeszkednek a konduktív pedagógia elméletéhez és gyakorlatához, ily módon a humántudományok oldaláról alapozza meg a konduktorképzést. Az Intézet az angol, a német, a francia és az orosz szaknyelv tanulását is biztosítja, hogy a hallgatók képessé váljanak majdani munkájuk idegen nyelven történő elvégzésére is. A HTI körébe tartozó záródolgozati és TDK-témák mindennek jegyében kínálnak széleskörű választási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a hallgatók szellemi és fizikai állapotának javítását, általános műveltségének emelését is, amelynek jelentősége az értelmiségi attitűd kialakítása szempontjából is elsőrangú.

Kiemelt feladat még a hallgatók kutatásmódszertani kultúrájának kialakítása, amelynek jelentősége a konduktív pedagógia, mint kutató tudomány fenntartásának, és korszerűsödésének tekintetében elsőrangú. Tantárgyelemeinket, szabadon válaszható tárgyainkat folyamatosan korszerűsítjük, a konduktív nevelés tapasztalatinak és a tudományterületek új eredményeinek beépítésével.

A Humántudományi Intézet oktatói:

Balogh Brigitta Dr., főiskolai docens
balogh.brigitta_zsuzsanna@semmelweis-univ.hu

Frank Tamás Dr., tanársegéd
frank.tamas_zsolt@semmelweis-univ.hu

Hollósy Helga, nyelvtanár
hollosy.helga@semmelweis-univ.hu

Kollega-Tarsoly István Dr., tudományos főmunkatárs
kollega-tarsoly_istvan.daniel@semmelweis-univ.hu

Lengyel János Dr., nyelvtanár
lengyel.janos@semmelweis-univ.hu

Marosy Judit, nyelvtanár
marosy.judit@semmelweis-univ.hu

Mascher Róbert Dr., főiskolai tanár (SE PAK HTI igazgató)
mascher.robert@semmelweis-univ.hu

Matos László Dr., főiskolai tanár (SE PAK Oktatási dékánhelyettes)
matos.laszlo@semmelweis-univ.hu

Pázmándi Eszter, tanársegéd
pazmandi.eszter.melinda@semmelweis.hu

Perger Katalin, mesteroktató
perger.katalin1@semmelweis-univ.hu

Pintér Henriett Dr., főiskolai docens
pinter.henriett@semmelweis-univ.hu

Szilárd Zsuzsanna Dr. habil, főiskolai tanár 
szilard.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu

Dr. Tenk Mikósné Dr. Zsebe Andrea, főiskolai tanár (SE PAK dékán) 
tenk.miklosne@semmelweis-univ.hu

Valentné Dr. Albert Éva, adjunktus
valentne_albert.eva@semmelweis-univ.hu

 

Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Tantárgypedagógia szakos oktatók: 2. oktatói szoba, 06-(1) 224-1576
Nyelvtanárok: 152/c szoba 06-(1) 224-1500/1014
Pedagógia szakos oktatók: 152/b szoba , 06-(1) 224-1578