Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 13.
151021 Összes oltás
13682 Beoltott Semmelweis Polgár

Gratulálunk felvételi eredményéhez!

A tanulmányai megkezdésére vonatkozó tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom, melyet kérem, hogy gondosan tanulmányozzon át.

A beiratkozás feltétele az Önköltség átutalása (275.000 Ft) Neptunon keresztül, legkésőbb a szorgalmi idő első hete. (2020. szeptember 11.)

A tanév 2020. augusztus 31én, (hétfőn) 8.00 órakor a  beiratkozással kezdődik, ezért kérjük, hogy legkésőbb 7.30 kor jelenjen meg a Bp. XII., Kútvölgyi út 8. szám, „B” épület 1.emelet 3-as tanterem előtt.

A beiratkozás után 2020. augusztus 31-én 9 órától kerül sor az orvosi vizsgálatra, beosztás szerint. 2020.szeptember 1-2-3-án felkészítő program lesz – Bevezetés a felsőoktatásba címmel.

Ezen belül 1-jén Testi alkalmassági szűrés, 2-án Beszéd alkalmassági szűrés, 3-án Ének-zene alkalmassági szűrés lesz azok számára, akik nem vettek részt előalkalmassági vizsgán, csak alkalmassági nyilatkozatot küldtek be.

BEIRATKOZÁS: 2020. augusztus 31.

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:

 • személyi igazolványát és annak egy példányos másolatát,
 • eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy másolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és egy másolatát,
 • 1 db új fényképet (35x45mm) igazolványkép méretben (lehet fekete-fehér is) írja rá a nevét a fénykép hátuljára
 • közepes méretű lakatot (az öltözőszekrény bezárásához),
 • egy példányban a lakcímkártya másolatát,
 • egy példányban a TAJ-kártya másolatát,
 • egy példányban az adókártya másolatát,
 • egy példányban saját névre szóló, érvényes bankszámlaszerződés másolatát,
 • KITÖLTÖTT Beiratkozási lapot és Nyilatkozatokat.

Amennyiben bármelyik beiratkozáshoz szükséges dokumentummal még nem rendelkezik, a beiratkozásig feltétlenül szerezze be. Saját bankszámlát az Ön által kiválasztott bármelyik pénzintézettel nyithat. Amennyiben bankszámlával, TAJ, és adószámmal nem rendelkezik, beiratkozási kötelezettségének nem tehet eleget! Kérjük, hogy a másolatok minőségére külön figyelmet fordítson, mert olvashatatlan másolatot nem tudunk elfogadni.

Abban az esetben, ha korábban, vagy jelenleg párhuzamosan más felsőoktatási intézményben folytatott/folytat tanulmányokat, úgy erre vonatkozó jogviszony igazolást beszerezni, és a beiratkozásra magával hozni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai gyakorlat megkívánja, hogy a gyakorlóterületen váltó ruhaként nadrágot és pólót viseljen. Váltócipő lehet bármilyen – utcán még nem használt – cipő, papucs. Bővebb információt a

https://semmelweis.hu/pak/oktatás/gyakorlaton való megjelenés kódexe fül alatt olvasható.

Kötelező orvosi vizsgálat (Egészségügyi tájékoztató)

A Semmelweis Egyetem Pető András Karon tanulmányokat megkezdő hallgatónak a munkaköri, illetve szakmai személyi higiénés, alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló  33/1998.(VI.24) NM rendelet alapján érvényes egészségügyi törzslappal kell rendelkeznie, melyet az üzemorvos állít ki a leadott leletek és az orvosi vizsgálat alapján. Mellékeljük az orvosi vizsgálatra vonatkozó tudnivalókat. A kötelező orvosi vizsgálatra 2020. augusztus 31-én, (hétfő) és 2020. szeptember 4-én (pénteken) beosztás szerint 09:00-15:00 óra között (ABC sorrendben hallgatói csoportok szerint, melynek részleteiről a beiratkozás napján adunk tájékoztatást) a  Bp,. XII. Kútvölgyi út 8. „A” épület 1. emelet, Orvosi rendelőben kerül sor. Kérjük, hogy a leleteket az orvosi vizsgálatkor feltétlenül hozza magával.

Az első évesek kötelező alkalmassági vizsgálata során a vizsgálatra hozniuk kell:

 • 1 évnél nem régebbi mellkas RTG leletet
 • Teljes labor és vizelet lelet, VDRL vizsgálat
 • Széklet-bakteriológiai negatív eredmény
 • 1 évnél nem régebbi szemészeti lelet
 • Kitöltött Anamnézis lapot
 • Kitöltött Eü. Nyilatkozatot háziorvos aláírásával
 • Hallgatói nyilatkozat egészségi állapotról
 • Háziorvosi nyilatkozat (anamnézis lap és nyilatkozat II.)

Diákigazolvány

Amennyiben nem rendelkezik diákigazolvánnyal, a beiratkozás alkalmával, kérésére igazolást állítunk ki, mely 60 napig érvényes. Vélhetőleg az igazolás lejártáig diákigazolványa elkészül.

A diákigazolvány elkészítéséhez fel kell keresnie az ön által kiválasztott Okmányirodát, ahol elkészítik a fényképet, rögzítik adatait, melyen a NEK azonosítót a Neptun rendszerben kell rögzítenie, majd ezt a lapot a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodába kell leadni.

Tanulmányai megkezdésével kapcsolatban kérjük figyelembe venni, hogy hallgatói jogviszony szüneteltetéséről (halasztásról) a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (www.felvi.hu) megjelöltek szerint: „Az első szüneteltetésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. Amennyiben beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, csak újabb sikeres felvételivel lesz lehetősége arra, hogy tanulmányait megkezdje Karunkon.

Diákigazolvány igénylés menetéről röviden

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Kérjük feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatókat:

Hasznos információk:

Hallgatói Önkormányzat tájékoztatói:

https://semmelweis.hu/hok/files/2020/07/Kollegiumi-palyazat-elsosoknek-2020_SE250.pdf

https://semmelweis.hu/hok/rolunk/hok-kozponti-testuletek/bizottsagok/szocialis-bizottsag-biralatelokeszito-munkacsoport/