Gratulálunk felvételi eredményéhez! A tanulmányai megkezdésére vonatkozó tudnivalókról az alábbiakban tájékozódhat. Az egyetem gólyatáboráról bővebb információkat ezen a linken talál: Gólyatábor →

A tanév 2019. szeptember 02-án, (hétfőn) 8.00 órakor a beiratkozással kezdődik, ezért kérjük, hogy legkésőbb 7.30 órakor jelenjen meg a Budapest, XII. kerület Kútvölgyi út 8. szám, „B” épület 1. emelet 3-as tanterem előtt. 2019. szeptember 02-03-án felkészítő program lesz “Bevezetés a felsőoktatásba” címmel.

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:

személyi igazolványát és annak egy példányos másolatát,

 • eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy másolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és egy másolatát,
 • 1 db új fényképet (35x45mm) igazolványkép méretben (lehet fekete-fehér is) írja rá a nevét a
  fénykép hátuljára
 • közepes méretű lakatot (az öltözőszekrény bezárásához) – Tájékoztatjuk, hogy a szakmai gyakorlat megkívánja, hogy a gyakorlóterületen váltó ruhaként nadrágot és pólót viseljen. Váltócipő lehet bármilyen – utcán még nem használt – cipő, papucs.
 • egy példányban a lakcímkártya másolatát,
 • egy példányban a TAJ-kártya másolatát,
 • egy példányban az adókártya másolatát,
 • egy példányban saját névre szóló, érvényes bankszámlaszerződés másolatát,
 • KITÖLTÖTT Beiratkozási lapot és Nyilatkozatot.
 • Beiratkozási lap 2019-2020
 • Nyilatkozat I.
 • Nyilatkozat II.
 • Nyilatkozat III.
 • Nyilatkozat IV.

Amennyiben bármelyik beiratkozáshoz szükséges dokumentummal még nem rendelkezik, a beiratkozásig feltétlenül szerezze be. Saját bankszámlát az Ön által kiválasztott bármelyik pénzintézettel nyithat. Amennyiben bankszámlával, TAJ, és adószámmal nem rendelkezik, beiratkozási kötelezettségének nem tehet eleget! Kérjük, hogy a másolatok minőségére külön helyezzen gondot, mert olvashatatlan másolatot nem tudunk elfogadni.

Kérjük feltétlenül olvassa el az Önre vonatkozó tájékoztatót:

Abban az esetben, ha korábban, vagy jelenleg párhuzamosan más felsőoktatási intézményben folytatott/folytat tanulmányokat, úgy erre vonatkozó jogviszony igazolást beszerezni, és a beiratkozásra magával hozni szíveskedjen.

Kötelező orvosi vizsgálat:

A Semmelweis Egyetem Pető András Karon tanulmányokat megkezdő hallgatónak a munkaköri, illetve szakmai személyi higiénés, alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló – 33/1998.(VI.24) NH rendelet alapján érvényes egészségügyi törzslappal kell rendelkeznie, melyet az intézmény üzemorvosa állít ki a leadott leletek és az orvosi vizsgálat alapján.

A kötelező orvosi vizsgálatra 2019. szeptember 03-án a Bp,. XII. Kútvölgyi út 8. „A” épület 1. emelet. Orvosi rendelőben kerül sor. Kérjük, hogy az alábbi leleteket az orvosi vizsgálatkor feltétlenül hozza magával:

Az első évesek kötelező alkalmassági vizsgálata során a vizsgálatra hozniuk kell:

 • 1 évnél nem régebbi mellkas RTG leletet
 • Teljes labor és vizelet lelet
 • Széklet-bakteriológiai negatív eredmény
 • Kitöltött Anamnézis lapot
 • Kitöltött Eü. Nyilatkozatot háziorvos aláírásával
 • 1 évnél nem régebbi szemészeti lelet

További tájékoztatók és hasznos tartalmak: