Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Gratulálunk felvételi eredményéhez!

A tanulmányai megkezdésére vonatkozó tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom, melyet kérem, hogy gondosan tanulmányozzon át.

A tanév 2021. augusztus 30n, (hétfőn) 8:00 órakor a  beiratkozással kezdődik, ezért kérjük, hogy legkésőbb 7:30-kor jelenjen meg a Bp. XII., Kútvölgyi út 8. szám, „B” épület 1.emelet 3-as tanterem előtt.

2021.szeptember 2-3-án kötelező részvétellel felkészítő program lesz – Bevezetés a felsőoktatásba címmel.

BEIRATKOZÁS

Kérjük, hozza magával az alábbi dokumentumokat és a kitöltött nyomtatványokat!

Szükséges dokumentumok

 • személyi igazolványát és annak 1 példányos másolatát,
 • eredeti érettségi bizonyítványát és annak 1 másolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és 1 másolatát,
 • 1 darab új fényképet (35x45mm) igazolványkép méretben (lehet fekete-fehér is) írja rá a nevét a fénykép hátuljára
 • közepes méretű lakatot (az öltözőszekrény bezárásához),
 • 1 példányban a lakcímkártya másolatát,
 • 1 példányban a TAJ-kártya másolatát,
 • 1 példányban az adókártya másolatát,
 • 1 példányban saját névre szóló, érvényes bankszámlaszerződés másolatát

Nyomtatványok

Abban az esetben, ha korábban, vagy jelenleg párhuzamosan más felsőoktatási intézményben folytatott/folytat tanulmányokat, úgy erre vonatkozó jogviszony igazolást beszerezni, és a beiratkozásra magával hozni szíveskedjen.

Kötelező orvosi vizsgálat

Időpontok: 

 • 2021. augusztus 30-31. 9:00-15:00 óra között
 • 2021. szeptember 02. 9:00-15:00 óra között

A Semmelweis Egyetem Pető András Karon tanulmányokat megkezdő hallgatónak a munkaköri, illetve szakmai személyi higiénés, alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló  33/1998.(VI.24) NM rendelet alapján érvényes egészségügyi törzslappal kell rendelkeznie, melyet az üzemorvos állít ki a leadott leletek és az orvosi vizsgálat alapján. Mellékeljük az orvosi vizsgálatra vonatkozó tudnivalókat. 

Az első évesek kötelező alkalmassági vizsgálata során a vizsgálatra hozniuk kell:

 • 1 évnél nem régebbi mellkas RTG leletet
 • 30 napon belüli, VDRL szerológiai
 • 30 napon belüli széklet-bakteriológiai negatív eredmény
 • Kitöltött Anamnézis lapot
 • Kitöltött Eü. Nyilatkozatot háziorvos aláírásával (Háziorvosi nyilatkozat)

Egészségügyi tájékoztató PDF

Diákigazolvány

Diákigazolvány igénylés menetéről röviden PDF

Amennyiben nem rendelkezik diákigazolvánnyal, a beiratkozás alkalmával, kérésére igazolást állítunk ki, mely 60 napig érvényes. Vélhetőleg az igazolás lejártáig diákigazolványa elkészül.

A diákigazolvány elkészítéséhez fel kell keresnie az ön által kiválasztott Okmányirodát, ahol elkészítik a fényképet, rögzítik adatait, melyen a NEK azonosítót a Neptun rendszerben kell rögzítenie, majd ezt a lapot a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodába kell leadni.

Tanulmányai megkezdésével kapcsolatban kérjük figyelembe venni, hogy hallgatói jogviszony szüneteltetéséről (halasztásról) a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (www.felvi.hu) megjelöltek szerint: „Az első szüneteltetésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. Amennyiben beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, csak újabb sikeres felvételivel lesz lehetősége arra, hogy tanulmányait megkezdje Karunkon.

Hasznos információk