Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Konduktor alapszak

Nappali tagozatos, 8 féléves alapképzés Budapesten

A képzés célja: olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos szükségletű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az óvodai specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az óvodáskorú mozgássérült gyermekek (integrált/inkluzív csoportok) nevelésére, fejlesztésére, a mindenkori óvodai nevelési program megvalósítására.

Az iskolai specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az 1—4. osztályos mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív osztályok) nevelésére, oktatására, a mindenkori tanterv megvalósítására.

A pedagógiai rehabilitáció specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek egészségügyi vagy szociális intézményekben konduktív pedagógiai fejlesztésre társszakmák képviselőivel együttműködve (multidiszciplináris team-munka).  

Specializációk:
• Jelenleg: óvodai, iskolai és pedagógiai rehabilitáció