Neurorehabilitáció MSc szak

Versenyképes, egyedülálló mesterdiploma

 

A Neurorehabilitáció mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a neurorehabilitációs fekvő- és járóbeteg ellátásban, illetve a lakóhelyközeli ellátási hálózatban, valamint a neurorehabilitációs centrumokban mind az egészségügyi rehabilitáció gyakorlati megvalósításában, mind kutatómunkában részt venni.

A 4 féléves mesterképzés első 3 félévében előadásokra és gyakorlatokra, az utolsó félévben pedig szakmai gyakorlatokra és szakdolgozatírásra kerül sor.

A végzett neurorehabilitációs szakember képes a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, új vizsgálati és terápiás módszerek kutatására és gyakorlatba történő adaptálására, illetve a neurorehabilitációs centrumokban és más rehabilitációs osztályokon és ambulanciákon a nem szakorvosi területek szakmai vezetésére. A mesterdiploma kézhezvételével felkészültekké válhatnak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

A képzésről 2024. január 24-én tartott nyílt napot a Kar. Online nyílt napunk 2024. január 31-én 16.00 órától lesz, amelyre már megnyílt a regisztrációs lehetőség. További információ a Felvételizőknek/Nyílt nap menüpontban található.

 

A Neurorehabilitáció mesterképzés szakterületei
 • elméleti és klinikai orvostudományok
 • egészségtudományi rehabilitációs szakismeretek
 • alkalmazott egészségtudományok
 • klinikai kutatások
 
Neurorehabilitáció mesterképzési szak jellemzői
 • munkarend: levelező (péntek/szombat)
 • önköltség mértéke: 450.000 /félév (az államilag támogatott időszakból megmaradt félévek szabadon felhasználhatóak)
 • képzési idő: 4 félév, összesen 120 kredit
 • indítás: 2024/2025 tanév I. félév
 
Felvételi követelmények

A mesterképzésre történő jelentkezés minimum feltételei:

 • gyógytornász-fizioterapeuta
 • ergoterapeuta
 • konduktor
 • gyógypedagógiai alapképzés (logopédia és/vagy szomatopedagógia szakirány)
 • szociális munka
 • pszichológia  

alapképzési diploma (Magyarországon szerzett vagy akkreditált).

 
Felvételi folyamat a Neurorehabilitációs mesterszakra

A beadott önéletrajz és maximum 2 oldalas motivációs levél alapján a jelentkezőket – nagyszámú túljelentkezés esetén egy részüket- felvételi beszélgetésre hívjuk be.

A felvételi szakmai elbeszélgetésen maximálisan 80 pont szerezhető: motiváció: 50 pont, szakmai tájékozottság: 30 pont

A beadott önéletrajz és motivációs levél alapján a legmagasabb pontszámot elérő jelentkezőket felvételi beszélgetésre hívjuk be. A beszélgetés során a felvételiző beszámol arról, hogy:

 • miért érdekli a neurorehabilitáció területe?
 • eddigi tanulmányai és/vagy munkája során milyen elméleti és gyakorlati tapasztalatai vannak a témával kapcsolatban?
 • milyen motivációk miatt szeretne a Neurorehabilitáció mesterképzésben részt venni?
 • illetve beszélgetünk a szakirodalmi ajánlásban szereplő tananyagról* is.

*Szakirodalom: Fazekas Gábor – Klauber András – Komoly Sámuel (szerk.): A neurorehabilitáció alapjai. Medicina, 2021.

 
Felvételi beszélgetés szakmai témakörei
 • Fájdalom és rehabilitáció
 • Agykárosodás, agyi betegségek utáni neurorehabilitáció
 • Gerincvelő sérült emberek neurorehabilitációja
 • Neurorehabilitáció epilepsziával élők esetén
A felvételi elbeszélgetések időpontjai: 2024. június 24., június 28. és július 2. A jelentkezőket a kiküldött  behívólevelekben szereplő időpontokban várjuk.
Felvételi elbeszélgetés díja: 6500 Ft.
 
Többletpontok (max. 20 pont az alábbiak szerint)
 • Esélyegyenlőség (pl. gyermekgondozás, fogyatékosság, hátrányos helyzet) maxim. 10 pont
 • Angol nyelvvizsga: B2 komplex 5 pont, C1 komplex: 10 pont
 • Intézményi TDK 1.-3.hely: 5 pont
 • Országos TDK 1.-3. hely: 5 pont

A képzést magyar és angol nyelven is tervezzük indítani.