SE PA EKPMI Pető Kollégium Intézményegység

Kollégiumvezető: Döbrössyné Dániel Gabriella 
tel: +(36 1) 372-7351
mobil: +36703307507
e-mail: daniel.gabriella@semmelweis.hu

SE PA EKPMI Kollégium bemutatkozása

A Semmelweis Egyetem Pető András Egységes Konduktív Pedagógiai és Módszertani Intézménye kollégiumában azon központi idegrendszeri sérült, tanulásban akadályozott, részképességzavarokkal küzdő, általános iskolánkba vagy szakiskolánkba járó tanulóink számára biztosítunk ingyenes kollégiumi ellátást, akiknek lakóhelyükön nincs lehetőségük sajátos nevelési igényüknek megfelelő konduktív fejlesztést, nevelést, oktatást igénybe venni, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetük miatt nem biztosítottak az egészséges szociális fejlődés otthoni feltételei. Intézményünk az egész ország területéről fogad diákokat. A felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi felvételt a szülő kérvényezheti, és az iskola, a szakiskola vezetője és a kollégiumvezető dönt a felvételről.

Kollégiumunkban kiemelt célunk, hogy az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítsuk a lakóhelyüktől távol tanulók számára, hogy tanulóink a mozgásállapotuknak és egyéb adottságaiknak megfelelő maximális önállóságot érjék el. A kollégiumi élet során tanulóink alkalmazzák a konduktív nevelés segítségével megtanult egyéni megoldási módokat mind az önálló tanulás, mind az önálló életvitel terén. Célunk a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.

Mivel tanulóink túlnyomó része a központi idegrendszer sérülése miatt tanulási nehézséggel küzd, kiemelt szerepet kap a felzárkóztatás az iskolai oktatásban és a kollégiumi életben is. A felzárkóztatás során nemcsak az adott tantárgy tananyagát gyakoroljuk tanulóinkkal. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek és a részképességek fejlesztésére, illetve a mozgássérülés mellett jelentkező ún. társtünetek kompenzálása is. A délutáni foglalkozások kiemelt szerepet kap a tanultak alkalmazása mellett az érzékelési, észlelési funkciók, percepciók, téri orientációk, a kognitív funkciók, a kommunikáció és a beszéd, a reális énkép, önismeret, szociális képességek, stb. fejlesztése is.

A szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget biztosítunk számukra több terület megismerésével és kipróbálásával, a sport, a művészetek és a zene területén is. Tanulóink látogathatják az iskola könyvtárát, részt vehetnek különböző szakkörök vagy sportkörök foglalkozásain. A tehetséges tanulóink külön foglalkozások keretében kapnak segítséget a fejlődésre, és lehetőséget biztosítunk számukra versenyeken, rendezvényeken és kiállításokon történő szereplésre is.

Speciális kollégiumi életvitel programunk elsősorban a felső tagozatos gyermekek és szakiskolás fiatalok számára nyújt segítséget. Az alsó tagozaton ennek a programnak az egyes részelemeit valósítjuk meg, alkalmazkodva tanulóink aktuális fejlettségéhez.  A program célja, olyan kollégiumi életre készíteni fel a gyermekeket, amelyben az önellátási teendők elsajátításával a legkisebb mértékben legyenek ráutalva mások segítségére. Továbbá olyan szociális érettségre való felkészítés, melynek birtokában a tolerancia, a konfliktushelyzetek kezelése, az egymásra hangolódás a kollégiumi mikroközösségek szintjén is könnyebben megvalósítható. A program részeként, heti egy alkalommal, csoportfoglalkozás keretén belül, az intézményen kívüli élet akadályainak zökkenőmentes legyőzéséhez igyekszünk elméleti és gyakorlati útmutatót adni. A megbeszélések és a kinti, terepen történő foglalkozások a mindennapi életben hasznosítható fontos tudnivalókat tartalmazzák: a közlekedési és vásárlási ismereteket, a különböző hivatalai, banki szolgáltatások és ügyintézések menetét, háztartási ismereteket.

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Halihó gyerekek és fiatalok!

Szeretnél közénk tartozni? Szeretnél a Pető Kollégiumában lakni hétközben? Ha Iskolánk vagy Szakiskolánk tanulója vagy és vidéken élsz, akkor erre lehetőséged nyílik! Vár egy izgalmas élet és egy jó csapat! Szép és kényelmes szobák, tágas közösségi terek, nagy udvar klassz játszótérrel! Részt vehetsz a szakköreinken: van énekkar, filmklub, színjátszó, kézműves és rajz szakkör, IKT szakkör, és a sportok között is válogathatsz, melyikhez érzel kedvet és tehetséget: boccia, evezés, vívás, futóbiciki edzések várnak délutánonként. Még két konditermünk is van! Ha valamiben tehetséges vagy, akkor itt kibontakozhatsz, minden támogatást megkapsz hozzá. Indulhatsz versenyeken, alkotásaidat bemutathatod pályázatokon, kiállításokon. 

A hétköznapok során pedig mindent megtanulsz, hogy minél önállóbb legyél. Szoktunk sütni, főzni, megismerkedünk a takarítás és a háztartási gépek kezelésének fortélyaival. Mi ökosuli is vagyunk, így aztán sok elméleti és gyakorlati ismeretet is beszerezhetsz a fenntarthatóságról, környezetvédelemről. Szoktunk kertészkedni, majd megesszük a magunk termelte zöldségeket. De házon kívül is teszünk kirándulásokat, minden praktikus dolgot megtanulunk a mindennapi élet ügyintézéseiről. Van sok ünnepünk és rendezvényünk, sosem unatkozunk!!! Nagyokat beszélgetünk, játszunk együtt és vidáman telnek a mindennapjaink! Ha kíváncsi vagy ránk és szívesen járnál hozzánk, gyere, várunk szeretettel!!!