Konduktor alapképzési szak

A konduktor alapképzési szak felsőoktatás pedagógusképzési terület körébe tartozó képzés, magyar és angol nyelven.
  • Képzési terület: pedagógusképzés
  • A képzési idő félévekben: 8 félév
  • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
  • A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  • A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

A Kar által meghirdetett alapszakos képzés célja: korszerű, általános és konduktív pedagógiai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése. Hallgatóink az első évben alapozó képzésben vesznek részt, majd az első év végén választhatnak az óvodai, iskolai és pedagógiai rehabilitáció specializációk közül. A specializációk az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosítanak. Gyakorlóterületeinken konduktív pedagógiai és rehabilitációs, óvodai nevelő és iskolai oktató-nevelő munka, szakszolgálati, valamint szakmai szolgáltató tevékenység folyik. Képzésünk a konduktort bármely életkorú mozgássérült személy holisztikus fejlesztésére, szakszerű konduktív nevelésére készíti fel.

Miután karunkon kiemelkedően magas a gyakorlati képzés aránya, a leendő konduktorok a képzési idejükben folyamatosan részesei a nevelési-oktatási és fejlesztési folyamatnak a gyakorlataik során. Így a hallgatók tapasztalatszerzés útján ismerik meg és ismerik fel a konduktív pedagógiai elmélet és gyakorlat kölcsönhatását, összefüggéseit, felkészülhetnek választott hivatásukra. A gyakorlati képzés tartalmaz konduktív pedagógiai gyakorlatokat és a specializációnak megfelelő óvodai, iskolai vagy pedagógiai rehabilitációs gyakorlatokat, melyek lehetnek egyéni és csoportos megfigyelések, hospitálások, valamint folyamatos jellegű szakmai gyakorlatok. A gyakorlati képzés folyamán a hallgatók megismerkednek a nevelési folyamat tervezésével, a nevelési feladatok megvalósításával, a tevékenységek, pedagógiai folyamatok elemzésével, a rehabilitációs és habilitációs lehetőségekkel.

Az elméleti képzés és gyakorlat elválaszthatatlan egységben segíti a hallgatóink felkészítését a mindennapi konduktív nevelési, valamint az óvodai tevékenységek és az iskolai oktatás feladatainak, rehabilitációs feladatok eredményes megvalósítására.

Azok a fiatalok, akik konduktor alapszakon oklevelet szereznek, munkát vállalhatnak a köznevelési intézményeinkben, Magyarországon a mozgássérülteket ellátó egészségügyi, oktatási és szociális intézményekben. A központi idegrendszeri sérülteket fogadó köznevelési intézményrendszer sokszínű lehetőséget kínál a konduktor foglalkoztatására, a Fővárosi és Megyei Pedagógiai Szakszolgálatokban, az Egységes Gyógypedagógiai Intézményekben és a mozgássérülteket integráló többségi óvodákban, iskolákban. A konduktori hivatás a társadalmilag elfogadott és megbecsült szakmák közé tartozik. A megszerzett diplomával a külföldi lehetőségek is megnyílnak. A jólképzett szakembereket, gyakorlati  képzésünk erősségének tudatában számos országban tárt karokkal várják.

Nemzetközi kapcsolatok

Karunk külföldi hallgatók számára is lehetőséged ad a világhírű Pető-módszer  elsajátítására. Folyamatosan építjük nemzetközi kapcsolatainkat a felsőoktatás, kutatás és szolgáltatások terén. Felsőoktatási együttműködéseket indítottunk Németországban, Romániában, Horvátországban – hallgatói és oktatói mobilitási projektek, közös konferenciák és projektek megvalósítására. Az USA-ban az Aquinas College-dzsal közösen működtetjük kihelyezett konduktor képzésünket, gyakorló területeinkre pedig folyamatosan érkeznek külföldi hallgatók, hogy itt teljesítsék szakmai gyakorlatukat.

Alapszakot végzett konduktorok számára lehetőség van – akár angolnyelvű – mesterképzésben való részvételre 2024-től, illetve szakvizsgás pedagógus továbbképzésre speciális feltételek megléte mellett.

Galéria

9kép