A Kar által meghirdetett alapszakos képzés célja: korszerű, általános és konduktív pedagógiai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése. A 2006/2007. tanévtől kezdődő új képzési forma, a négyéves (BA) alapképzés. Hallgatóinknak az első évben alapozó képzést nyújtunk, majd az év végén választhatnak az óvodapedagógus, illetve tanító specializáció között.  Gyakorlóterületeinken konduktív pedagógiai és rehabilitációs, óvodai nevelő és iskolai oktató-nevelő munka, szakszolgálati, valamint szakmai szolgáltató tevékenység folyik. Képzésünk a konduktort bármely életkorú mozgássérült személyiségének holisztikus fejlesztésére, szakszerű konduktív nevelésére készíti fel. Az elmélet és gyakorlat elválaszthatatlan egységben segíti a hallgatóink felkészítését a mindennapi konduktív nevelési, valamint az óvodai tevékenységek és az iskolai oktatás feladatainak eredményes megvalósítására.  Karunk külföldi hallgatók számára is lehetőséget ad a világhírű Pető-módszer elsajátítására.

Azok a fiatalok, akik konduktor alapszakon oklevelet szereznek, munkát vállalhatnak a Köznevelési Intézményeinkben, Magyarországon a mozgássérülteket ellátó egészségügyi, oktatási és szociális intézményekben. A központi idegrendszeri sérülteket fogadó köznevelési intézményrendszer sokszínű lehetőséget kínál a konduktor foglalkoztatására, a Fővárosi és Megyei Pedagógiai Szakszolgálatokban, az Egységes Gyógypedagógiai Intézményekben és a mozgássérülteket integráló többségi óvodákban, iskolákban A konduktori hivatás a társadalmilag elfogadott és megbecsült szakmák közé tartozik.

Akkreditált képzéseink:

  • Konduktor alapszak, nappali tagozat Pedagógusképzés
  • Pedagógia alapszak, levelező tagozatos képzés Bölcsészettudomány

Szakirányú továbbképzés:

  • Konduktor – segítő

Rövid kurzusok:

  • (információs és speciális) az őszi és a tavaszi szemeszterben

Képzéseinkről bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Gyakorlóterületeink egyéb szabályai