A területen dolgozó konduktorok a járvány idején is folyamatos kapcsolatot tartanak a fejlesztésben részt vevő családokkal telefonon, interneten.
A konduktorok egyéni órarend szerint adaptív fejlesztést valósítanak meg egyéni formában.
Munkájuk segítséget nyújt az otthoni napirend, tanulási szokások, tanrend aktív kialakításában. Segítik a gyerekek iskolai feladatainak egyénre szabott differenciálását.
A gyermekek/tanulók szüleikkel együtt az utazó konduktorok útmutatásai alapján mozgásfejlesztést, tartásjavító feladatokat, finommotorika fejlesztését, lábfejfeladatokat, nehezített állás-járást, egyensúlyérzéket fejlesztő feladatokat, önellátási teendők gyakorlását, ill. a figyelem, szem-kéz koordináció fejlesztését célzó feladatokat gyakorolnak és alkalmaznak otthoni körülmények között.

SE PA EKPMI Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Intézményegység vezető: Perge Krisztina tel: +(36 1) 224-1525 mobil: +36 70-886-99-94

e-mail: perge.krisztina@semmelweis-univ.hu;
peto.utazo@semmelweis-univ.hu

 

 

A Pető András Kar gyakorló területein központi idegrendszeri sérült gyermekek és felnőttek komplex fejlesztése, az egész személyiségre kiterjedő intenzív konduktív nevelés és oktatás történik.

A konduktív nevelés sikere a szakemberek, konduktorok és a szülők és társszakmák képviselői és pedagógusok szoros együttműködésen alapul.

Budapesten és Budapest vonzáskörzetében vesznek részt az SE Pető András Kar Utazó Konduktori Szolgálatának munkatársai többségi óvodákban, általános iskolákban az SNI és celebrál paretikus gyermekek fejlesztésében, integrációjukat elősegítve.

A szolgáltatás igénybe vételének alapja a szakértői vélemény javaslata utazó-gyógypedagógusi/konduktori ellátásra.

A foglalkoztatást igénybe vételének alapja: A szakértői véleményben megjelölt mozgásfejlesztés javaslata szomatopedagógus/ konduktor /mozgásfejlesztő szakember által. Jelentkezés módja: Elektronikusan a gyermek szakértői véleményét csatolva. Telefonon a megjelölt telefonszámon, ill. postai úton. Emellett lehetőség van személyesen előre egyeztetett időpont alapján jelentkezni. Életkori eloszlás:

 • Óvodáskor (3-6 év)
 • Kisiskoláskor (6-10 év)
 • Iskoláskor (10-14 év)
 • Serdülőkor (14-18 év)

Foglalkoztatási formák:

A fejlesztésben részt vevő szakemberek döntése alapján a szakmai szempontok és a gyermek/diák egyéni elfoglaltságát és tanrendjét figyelembe véve alakítják ki a legmegfelelőbb foglalkoztatási formát.

A konduktorok egyéni fejlesztési tervet készítenek minden tanévben I. és II. félévben, majd évvégén véleményt írnak, melyet a gyermek/diák szüleivel megbeszélnek és az otthoni feladatokat átadják.

A szolgáltatás főbb céljai:

 • a szülők és pedagógusok részére tanácsadás,
 • szaktanácsadás,
 • esetmegbeszélés,
 • otthoni feladatok átadása,
 • SNI gyermek elfogadtatása,
 • fejlesztéséhez szükséges teendők, feladatok megbeszélése,
 • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről,
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • a gyermek/diák egyéni fejlesztési tervének megismertetése a szülővel,
 • az integráció elősegítése,
 • szaktanácsadás,
 • módszertani segítségnyújtás.

 

Szülők mondták

Szülői kérdőív a digitális úton nyújtott támogatásról

2020. március 27.

Először is szeretnénk megköszönni az elmúlt hetekben tanúsított együttműködést!
Amellett, hogy látjuk a fejlődési lehetőségeinket, melyeket a távoktatás, a digitális tér biztosít számunkra, kérjük szíves segítségüket a lenti kérdőív kitöltésével. Azt reméljük, hogy általánosabb rálátást kapunk az Önök és gyermekeik helyzetéről.