A stroke-on átesett embereknek meg kell küzdeniük azzal a ténnyel, hogy sok esetben magas iskolai végzettség ellenére is újra kell tanulniuk az alapvető kultúrtechnikákat, az írást, olvasást, számolást, valamint fel kell dolgozniuk a különböző mozgásfunkciók elvesztésével járó traumát is. Sok esetben a munkahely, a baráti közösség, egyéb szabadidős kapcsolatok elvesztése után az intézet válik az elsődleges társadalmi kapcsolattá. Számos embernek meg kell küzdenie a megváltozott családi munkamegosztás okozta érzelmi megterheléssel is. Mindezeket figyelembe véve a fejlesztés során nagyon fontos, hogy megóvjuk az egyént a kilátástalanságtól, a kiszolgáltatott helyzettől való rettegéstől.

A hemiplégiások és aphasiások fejlesztését több csoportban végezzük. A tünetek súlyosságából adódóan 3 nehézségi fokú csoport működik, ugyanakkor a csoportok másik szervezési szempontja a komplexitáson túl az, hogy  mire fektetünk nagyobb hangsúlyt, a járás tanulására vagy a manipuláció fejlesztésére. A csoportba való bekerülésnek nem feltétele egy bizonyos szintű kommunikáció, csak a kontaktuskészség megléte. Minden csoporthoz kapcsolódik egy beszédet, kommunikációt fejlesztő kiscsoport is.

Általános céljaink a lazítási technikák elsajátítása, a járás tanulása ill. a járás minőségének javítása, mindkét kéz bevonása a tevékenységek során, a mozgásállapothoz mérten  az aktív életvitel kialakítása és megtartása, önellátás elérése, valamint a beszéd és a kommunikációs technikák fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a pácienseink és a konduktor céljai megegyezzenek, sőt a hozzátartozók tanításán keresztül is kialakítsunk egy helyes szemléletet, a családtagok elvárás rendszerét, hogy otthon ők is alkalmaztathassák a megtanultakat.