A konduktív nevelés legfőbb területei

A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására és ugyanakkor lehetővé teszi a társakkal való együttműködést is, előkészít a valódi integrációra.

Gyermekeknél játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, rengeteg énekkel és mondókával kísérve tanítjuk meg őket a saját korlátaik és képességeik ismeretére, használatára, miközben komplexen fejlesztjük az egész személyt. Az énekek, mondókák, versek ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a tevékenység ütemét, kiváltják és fenntartják a mozgást. Cél: minél önállóbb feladatvégzés, ezáltal a lehetőségek szerinti legnagyobb önállóság elérése.


Korai fejlesztés csecsemőkortól 3 éves korig

Mint minden rehabilitációs, habilitációs folyamat esetében, a konduktív pedagógia is akkor a leghatékonyabb, ha a problémák kiszűrése, a fejlesztés a lehető legkorábbi életkorban megkezdődik, erre nyújt segítséget a korai fejlesztés, mely központi idegrendszeri sérült, koraszülött, eltérő izomtónusú és megkésett motoros fejlődésű gyermekek számára ajánlott.

Bejelentkezés és bővebb információ ezen a linken található.


Sérült és ép mozgású óvodáskorú gyermekek számára: Pető óvoda!

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában a 3-7 év közötti központi idegrendszeri sérült (CP-s) sajátos nevelési igényű, valamint az integrációs csoportban ép mozgású és enyhén sérült gyermekek együtt nevelését biztosítjuk. Óvodánk a köznevelési rendszer szerves része, csoportjaink komplex programja összhangban van az óvodai nevelés országos alapprogramjával, illetve figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveit.

Az óvodai program komplexitása biztosítja a mozgássérült és ép mozgású gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését, mely fejlesztés eredményeként a mozgásukban akadályozott gyermekek is képessé válnak/válhatnak az életkoruknak megfelelő követelményeknek, elvárásoknak a lehető legnagyobb önállóság kialakításával megfelelni, ép mozgású társaik pedig úgy szocializálódnak, hogy megtanulják a „másságot” természetes módon elfogadni, így empatikusabb, megértőbb, toleránsabb személyiséggé válhatnak.

Bővebb információ és jelentkezés ezen a linken érhető el.


Gyakorló Konduktív Általános Iskola és Kollégium

Iskoláskorú gyermekeink, neveltjeink nagy többsége a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásszervi fogyatékos, sok esetben halmozottan sérült (látás, hallás, beszéd, észlelési problémák), részképesség zavarokkal küzdő, tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű.

Az általános iskol országos működési körzettel rendelkezik. 9 csoportban, 106 diákkal, akiknek több mint 50%-a kollégista. 1-8. évfolyamon folyik a tanulók konduktív oktatása és nevelése, normál tantervű és tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó osztályokban.

Bövebb információ és jelentkezés ezen a linken érhető el.


Konduktív Pedagógia a felnőttkori, szerzett központi idegrendszeri sérülések esetében

Pető András professzor a gyermekek fejlesztése mellett, nagy hangsúlyt fektetett a felnőtt diszfunkciósok, mozgássérültek rehabilitációjára is. A felnőttkori rehabilitációval a modern neuropszichológia is sokat foglalkozik. Idegélettani alapja az a felismerés, miszerint az agy plaszticitása a gyermek- és ifjúkor elmúlásával is megmarad. Még súlyos sérülés esetén is, lehetőség van új kapcsolatrendszer kiépítésére, és aktivitás révén bizonyos fokú önregenerálódásra. Fontos, hogy a mozgássérültek visszanyerjék elvesztett képességeiket, lehetőségük nyíljon a munkába való visszatérésre és aktív, tartalmas, minél önállóbb életre legyenek képesek.

Bővebb információ, ellátottak köre, sérüléstípusok és jelentkezés ezen a linken érhető el.