Konduktor Alapképzés

Konduktor alapképzés Budapesten (BA)

Konduktorképzési tapasztalatunk több mint 50 éves, a gyakorlóterületeinken végzett konduktív fejlesztő munkánk 70 éves múltra tekint vissza. Az elsősorban mozgássérült személyek konduktív fejlesztésében szerzett gyakorlati tapasztalataink, hazai és nemzetközi eredményeink lehetővé teszik számunkra a tradíciók őrzését és új fejlesztési irányok megfogalmazását. A Pető módszer eredményes alkalmazása a központi idegrendszer sérülése miatt vagy velőcső-záródási zavar következtében kialakult dominánsan mozgásfunkció kieséssel vagy zavarral küzdő gyermekeknél és felnőtteknél bizonyítottan eredményes.

Konduktor alapszakunk tartalmi felépítése lehetővé teszi az elmélet és a gyakorlat párhuzamos elsajátítását. Akkreditált, gyakorlatközpontú képzésünk egyedülálló a pedagógusképzés palettáján, hallgatóink a Kar által fenntartott gyakorlóterületeken és partnerintézményeinkben a teljes diagnózis és életkor specifikus fejlesztésbe kapcsolódhatnak be szegregált és többségi környezetbe. A konduktor alapszakon négyéves nappali tagozatos formában szervezzük felsőoktatási képzésünket. A Pető András Karon a konduktor alapképzésben (Konduktorképzés BA) óvodai és iskolai, valamint a pedagógiai rehabilitáció specializáció közül választanak a hallgatók a képzés második félévének végén.  

A konduktor BA elvégzését követően olyan versenyképes tudás birtokába jutnak hallgatóink, amely a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelel, diplomaszerzést követően pedig mind hazánkban, mind nemzetközi színtéren megbecsült és keresett szakemberré válnak.

Kihelyezett képzés

Konduktor alapképzés Illyefalván (BA)

2018 óta nyílt meg a lehetőség a budapesti konduktor képzéshez hasonló, nappali tagozatos, négyéves (8 féléves) alapképzésre Illyefalván (Románia). A képzés szervezése 3 hetes ciklusokban történik, az elméleti és gyakorlati blokkok váltakozásával.

MESTERKÉPZÉS

Neurorehabilitáció mesterképzési szak (MSc)

Szakképzettség: okleveles neurorehabilitációs szakember

A 2024. ősztől induló képzés célja olyan neurorehabilitációs szakemberek képzése, akik képesek a neurorehabilitáció lehetséges alkalmazási területén, így a rehabilitációs medicinán belül a neurorehabilitációs fekvő- és járóbeteg ellátásban, illetve a lakóhelyközeli ellátási hálózatban, valamint a neurorehabilitációs centrumokban az egészségügyi rehabilitáció gyakorlati megvalósításában, továbbá a neurorehabilitációs kutatómunkában részt venni.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen

Szakképzettség: Szakvizsgázott pedagógus szakszolgálati területen
Képzési terület: pedagógusképzés

A szakirányú továbbképzési szak célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítése, megújítása.

OKTATÁSFEJLESZTÉSI TERVEINK

Az akadémiai terület alapvető stratégiai célja a meglévő képzéseinek folyamatos fejlesztése a változó szakmai és társadalmi igények figyelembevételével, új képzési formák és képzési tartalmak akkreditálása és elindítása. Szeretnénk, hogy intézményünk fegyelmezett, hatékony és fejlődni képes munkával, sokrétű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásával és fejlesztésével még sokáig méltó legyen arra a társadalmi megbecsülésre, valamint a konduktív fejlesztő munka és konduktorképzés iránti tiszteletre és érdeklődésre, amely az elmúlt évtizedekben körülvett minket.

Ennek jegyében indítjuk mesterképzésünket 2024 őszétől, amely okleveles neurorehabilitációs szakképzettséget ad.

Kihelyezett képzéseink következő állomása a konduktor alapszak indítása Szabadkán (Szerbia), amelynek várható időpontja 2024 ősze.