Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 08.
476294 Összes oltás
A Pedagógiai Szakszolgálat folyamatos munkarend szerint, online jelentkezési ív kitöltésével, vagy telefonos bejelentkezés alapján működik. A szakszolgálati titkár +36 70 642 0117-es mobil számon várja a megkereséseket.

 Nemzeti Népegészségügyi Központ Gyakorlati tanácsai a koronavírussal kapcsolatban

2020.03.10.

Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása.


Intézményegység vezető: Gruber Mónika tel: +(36 1) 224-1584 mobil: +36 70 3314021 e-mail: gruber.monika@semmelweis-univ.hu

” Teljes életet élni nem tudunk elszigetelten, csak résztvevőként.” Hári Mária

Alapító Okiratban rögzített alapfeladatok/egyéb/szükséges/kötelező feladatok ellátása:

“Tevékenységi köre kiterjed enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és tanulók nevelésére, oktatására, továbbá a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásszervi fogyatékos gyermekek és tanulók nevelésére, oktatására, komplex konduktív nevelésére, ezen túlmenően az ellátottak egészségügyi és pedagógiai célú habilitációjára és rehabilitációjára, pedagógiai szakszolgálati ellátásra, kollégiumi nevelésre, utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésére és iskolaegészségügyi ellátásra.”

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működését az 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szabályozza:

Jelenleg az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézet (EKPMI) pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegységre vonatkozó törvényi hátteret a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 13. fejezete tartalmazza. Alapító okiratunk szerint központi idegrendszeri sérülés esetén, a mozgássérült csecsemő/ gyermek óvodába lépéséig korai konduktív nevelést, gondozást, konduktív pedagógiai ellátást biztosítunk. Szükség esetén nevelési tanácsadást nyújtunk a hozzánk forduló családoknak. Tradícióink szerint a korai életkortól esélyt adunk a súlyos, halmozottan sérült gyermekek maximális fejlesztésére az agyi plaszticitásra építve. Mamás csoportunkban intervallum nevelés keretében biztosítjuk a modern agytudományok által képviselt intenzív, motivált, életkornak megfelelő, csoportban zajló komplex fejlesztést, kihasználva és szakmailag irányítva a támogató szülői magatartást, tanítva a családban zajló integrált nevelést. Az intenzív mozgás és értelemfejlesztés céljából, az eredményesség gyors eléréséhez ajánljuk a Mamás csoport komplex, intenzív fejlesztését, ahol a gyermek szüleivel együtt tanulja az egymáshoz való alkalmazkodást, a sérült, minőségileg eltérő fejlődésmenet korrigálását. Ebben a fejlesztő szituációban lehetőség van szociális kapcsolatok kiépítésére, szülői önsegítő csoportok alakítására, elfogadó, feltétel nélküli szeretet megtapasztalására. Mindezeket egy helyen, megfelelő tárgyi és szakmai feltételek között biztosítjuk.

Az Nkt. fontos rendelkezése a 47. § (1) pontja, mely szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai-, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a A PAF EKPMI Pedagógiai Szakszolgálata a nemzeti köznevelési rendszer szerves részeként látja el, elsősorban a központi idegrendszeri sérülés következtében mozgászavarral élő gyermekek, szegregált egyéni vagy csoportos formában történő konduktív nevelését, szűrését, tanácsadását biztosítja. A munkacsoport a feladatait a konduktív nevelés eszközrendszerével, a Pedagógiai Szakszolgálat működését leíró jogszabályok betartásával látja el.

Területei: I. Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai), korai fejlesztés és gondozás Bentlakó Mamás csoport intervallum nevelés II. Nevelési tanácsadás Konduktív pedagógiai tanácsadás, első interjú kisgyermek, iskolás III. Konduktív pedagógiai ellátás együttműködve az Utazó konduktori egységgel

Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézet Pedagógiai szakszolgálatának Korai Fejlesztő Központja olyan csecsemők és kisgyermekek számára nyújt komplex fejlesztést, akik a központi idegrendszer károsodása következtében nem életkoruknak megfelelően fejlődnek. A konduktív nevelés annál eredményesebb, minél fiatalabb életkorban veszi kezdetét. Jelentős hátrányt szenvednek, akikkel későbbi életkorban kezdenek el foglalkozni. Az egyéves kor alatt megkezdett konduktív neveléssel megelőzhető:

  • a gyermek passzivitása és mozgásszegénysége,
  • kóros tartások, kontraktúrák kialakulása,
  • kóros sztereotípiák megjelenése,
  • viselkedési és adaptációs problémák,
  • értelmi elmaradás,
  • diszfunkciós személyiségjegyek kialakulása,
  • beteg gyermekként való viselkedés,
  • a család életvitelének, működésének zavara.

A Korai Fejlesztő Központban zajló komplex nevelés magában foglalja a mozgástevékenység és a kognitív funkciók fejlesztését és az önellátási szokások kialakítását. Külön hangsúlyt fektetünk a manipulációs- és játéktevékenység, a beszéd korai fejlesztésére, a testvázlat kialakítására, a gyermek ismereteinek bővítésére, valamint a vezető diszfunkció kóros kifejlődését megelőző feladatok beállítására. A Korai Fejlesztő Központ céljai közé tartozik a családi nevelés segítése, a gyermek óvodai, illetve iskolai életre való felkészítése.

Korai Fejlesztő Központ olyan prevenciós technikákat alkalmaz, melyekkel elkerülhető a további fogyatékosságok kialakulása. A szakemberek minden gyermek számára kidolgozzák a fejlődését legjobban szolgáló egyéni vagy csoportos foglalkozást. A csoportos és egyéni foglalkozásokon a konduktor segítségével maga a szülő közvetíti gyermekének a feladatokat. Ez nemcsak a korosztály pszichológiai sajátosságai miatt helyes, hanem azért is, mert az együttműködés során a család megérti, hogy nem a tornagyakorlatok elvégzése a cél, hanem a tanultak alkalmazása, felhasználása az életben adódó helyzetekben. A konduktív pedagógia szerint nem a gyermek körüli környezetet kell átalakítani, hanem a gyermeket kell környezetéhez felemelni.