A Pedagógiai Szakszolgálat regisztrálás alapján fogadja a jelentkezéseket, melyet ezen a felületen tudnak megtenni: 

Szükség esetén kereshetik a szakszolgálati titkárt a +36 70 642 0117-es mobil számon.
Pedagógiai Szakszolgálat
Cím:1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
Egységvezető: Gruber Mónika
Telefon: +36 70 642 0117
E-mail: gruber.monika@semmelweis.hu

Alapító okiratunk szerint központi idegrendszeri sérülés esetén, a mozgássérült csecsemő/ gyermek óvodába lépéséig korai konduktív nevelést, gondozást, konduktív pedagógiai ellátást biztosítunk. Szükség esetén nevelési tanácsadást nyújtunk a hozzánk forduló családoknak. Tradícióink szerint a korai életkortól esélyt adunk a súlyos, halmozottan sérült gyermekek maximális fejlesztésére az agyi plaszticitásra építve. Intenzív Intervallum Konduktív  Csoportunkban biztosítjuk a modern agytudományok által képviselt holisztikus motivált, életkornak megfelelő, csoportban zajló komplex fejlesztést, kihasználva és szakmailag irányítva a támogató szülői magatartást, tanítva a családban zajló integrált nevelést. Az intenzív mozgás és értelemfejlesztés céljából, az eredményesség gyors elérése céljából a gyermek szüleivel együtt tanulja az egymáshoz való alkalmazkodást, a sérült, minőségileg eltérő fejlődésmenet közös korrigálását. Ebben a fejlesztő szituációban lehetőség van szociális kapcsolatok kiépítésére, szülői önsegítő csoportok alakítására, elfogadó, feltétel nélküli szeretet megtapasztalására. Mindezeket egy helyen, megfelelő tárgyi és szakmai feltételek között biztosítjuk.

Hetirend

A korai fejlesztés és gondozás az Intézményben a tanév elejétől tervezett heti rend alapján zajlik. A heti rend beosztásának alapját a tervezett első konduktív vizsgálatok és a csoportos fejlesztések, kontroll vizsgálatok  adják. A vizsgálati beosztás a konduktorok munkarendje alapján történik. Egész héten, párhuzamosan, bejelentkezési sorrend alapján, szakszolgálati titkár által koordinált ütemben zajlanak a vizsgálatok. Egy vizsgálat időtartama 1 – 1,5 óra életkortól függően. A vizsgálatok egyéni kezdeményezés, spontán jelentkezés, illetve védőnő és orvos által javasoltan zajlanak. Az adott héten vizsgált gyermekekről tanácsadási jegyzőkönyv és szakmai javaslat készül, amelyet két héten belül megkapnak a családok postai úton.

Intenzív intervallum csoportunkban 2-3 hetes csoportokat tervezünk.

Működési elvek

A munkánk során mindig a gyermek érdekét tartjuk szemelőtt, biztosítva az esélyegyenlőséget és az állampolgári jogok tiszteletben tartását. A családot egységében segítjük, mind a szülő, mind a gyermek igényeit és lehetőségeit figyelembe véve. Amennyiben a gyermek ellátása az intézmény keretei között nem oldható meg, ill. más ellátási forma (pl. integrált nevelés) kedvezőbbnek látszik a gyermek szempontjából, erről tájékoztatni kell a szülőt, segítséget kell nyújtani a megfelelő intézmény kiválasztásánál.

Szolgáltatásaink

Gyógypedagógiai/konduktív pedagógiai korai fejlesztés, oktatás és gondozás

  • Prevenció, nevelési tanácsadás
  • Intenzív, intervallum konduktív nevelés SNI 2-6 éves korú gyermekeknek
  • Egyéni és csoportos fejlesztés

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátásunk feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében valósítjuk meg. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Nevelési tanácsadás

SNI besorolással nem rendelkező 3 év alatti gyermekek számára nyújtunk nevelési tanácsadást és 3 – 6 éves korig, amennyiben nem nem kezdték meg az óvodát

Óvoda és iskola pszichológiai tevékenységből:

Pszichológiai gondozás korai életkorú gyermekek és szüleik részére 0-6 éves korig történik.