Dékán

Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea, dékán
tenk.miklosne@semmelweis.hu
+36 1 224 1519

Dékáni Hivatal

Dr. Balogh Emese Celeszta, dékáni hivatalvezető 
balogh.emese.celeszta@semmelweis.hu
+36 1 224 1556

Dr. Matos László, oktatási dékánhelyettes
matos.laszlo@semmelweis.hu
+36 1 224 1592

Dr. Túri Ibolya, tudományos dékánhelyettes
turi.ibolya@semmelweis.hu
+36 1 224 1583

Tiger Szabolcs, nemzetközi ügyekért felelős dékáni megbízott
tiger.szabolcs@semmelweis.hu
+36 1 224 1578

Konduktív Pedagógiai Központ

Feketéné Dr. Szabó Éva, igazgató
feketene.szabo.eva@semmelweis.hu 
+36 1 224 1555

Vona Zsófia, titkárságvezető
vona.zsofia@semmelweis.hu
+36 1 223 1518

Konduktív Pedagógiai Intézet

Dr. Földesi Renáta, igazgató
foldesi.renata@semmelweis.hu
+36 1 224 1524

Humántudományi Intézet

Dr. Mascher Róbert, igazgató
mascher.robert@semmelweis.hu
+36 1 224 1500

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani IntézMÉNY

Makk Ádám, intézményvezető
makk.adam@semmelweis.hu
+36 20 430 0819

Gyakorló Óvoda

Antoni Gáborné, óvodavezető
antoni.gaborne@semmelweis.hu
+36 1 224 1585

Pedagógiai Intézet

Mátyásiné Kiss Ágnes, igazgató
matyasine.kiss.agnes@semmelweis.hu
+36 1 224 1571

Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Miklós Emese irodavezető
miklos.emese@semmelweis.hu
+36 1 224 1556

Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont

Végh Judit, igazgató
vegh.judit@semmelweis.hu
+36 1 224 1520

Kari Gazdasági Igazgatóság

Rakonczai Éva, igazgató
rakonczai.eva@semmelweis.hu
+36 1 224 1535

Kiemelt NemzetKÖZI és Nemzeti SzolgáltatásI Központ

Csuka Pál, igazgató
csuka.pal@semmelweis.hu
+36 1 224 1521