Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 25.
392128 Összes oltás

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A
SZAKVIZSGÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

A képző intézmény neve: Semmelweis Egyetem Pető András Kar

A képzés helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen

Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus szakszolgálati területen

Képzési terület: pedagógusképzés

A szakirányú továbbképzési szak célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítése, megújítása.

A felvétel feltételei:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap határidőre (2021.08.23.) történő elküldése lenti e-mailen,
 • konduktori, gyógypedagógusi, óvodapedagógusi, tanítói/tanári, pedagógus diploma,
 • legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A korábban szerzett ismeretek beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 49. § (5) bekezdésben foglaltak szerint történik.

Képzési idő: 4 félév (péntek délután és szombatonként)

A képzés formája: levelező

A képzés megvalósítása: hibrid, a koronavírus járvány mindenkori szabályozásához igazítva személyes jelenléttel vagy online formában.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

 • Kötelező, alapozó ismeretkörök: 2 félév; 180 óra; 55 kredit
 • Választható modul: 2 félév; 180 óra; 55 kredit
  KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS   
  GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS
 • Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés ára:
124.000 Ft/félév, ebből a képzés indulásának visszaigazolását követő 5 munkanapon belül fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 14.000 Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

Utaláshoz információk: (Részletfizetési lehetőség egyéni elbírálás alapján)

 • kedvezményezett: Semmelweis Egyetem
 • számlaszám: : 1 1 7 8 4 0 0 9 – 2 2 2 3 6 6 6 5
 • a „közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

A jelentkezési lap és munkaviszony igazolás letölthető az alábbi felületről:
https://semmelweis.hu/pak/oktatas/tovabbkepzes/szakvizsgas-kepzeshez-kapcsolodo-dokumentumok/

A jelentkezési lap beküldése és további tájékoztatás az alábbi e-mail címen:
szakvizsga.pak@semmelweis-univ.hu

A képzés teljesítésének feltételei:

 • a tandíj határidőre történő befizetése,
 • az elméleti és gyakorlati órák legalább 80%-án való megjelenés.

Fontosabb dátumok:

 • Jelentkezési határidő: 2021. 08. 23.
 • Visszaigazolás a képzés indításáról és a jelentkezés elfogadásáról: 2021. 08. 30.
 • Előleg befizetése 2021. 09. 06-ig
 • A teljes tandíj befizetésének határideje: 2021. 09. 24.
 • Beiratkozás: 2021. 09. 16-17. 9.00—16.00 óra között
 • Szorgalmi időszak: 2021. 09. 25—11.28.
 • Vizsgaidőszak: 2021. 11.29—2022.01.16.

A képzés felelőse: Dr. Matos László

A képzés felől érdeklődőknek online tájékoztatót tartunk 2021.06.18-án 15.00 órai kezdettel.
Az online tájékoztató meghívója és programja (pdf)
Jelentkezés a tájékoztatóra  

A jelentkezés határideje: 2021.06.13., vasárnap

A képzés szemeszterenként legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.