Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 25.
512305 Összes oltás

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS KAR
SZAKVIZSGÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL

A képző intézmény neve: Semmelweis Egyetem Pető András Kar

A képzés helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen

Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus szakszolgálati területen

Képzési terület: pedagógusképzés

A szakirányú továbbképzési szak célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítése, megújítása.

A felvétel feltételei:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap határidőre (2022.08.22.) történő elküldése lenti emailen.
 • konduktori, gyógypedagógusi
 • legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A korábban szerzett ismeretek beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 49. § (5) bekezdésben foglaltak szerint történik.

Képzési idő: 4 félév (péntek délután és szombatonként)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

 • Kötelező, alapozó ismeretkörök:                                  2 félév; 180 óra;   55 kredit
 • Választható modul:                                                         2 félév; 180 óra;   55 kredit

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS

GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS

 • Szakdolgozat kreditértéke:                                           10 kredit

A képzés ára:

124 000 Ft/félév, ez a képzés indulásának visszaigazolását követő 20 munkanapon belül a neptunon keresztül fizetendő

A jelentkezési lap és munkáltatói jogviszony igazolás letölthető az alábbi felületről:

http://semmelweis.hu/pak/oktatas/tovabbkepzes/szakvizsgas-kepzeshez-kapcsolodo-dokumentumok/

A jelentkezési lap beküldése és további tájékoztatás az alábbi e-mail címen:

szakvizsga.pak@semmelweis-univ.hu

A képzés teljesítésének feltételei:

 • a tandíj határidőre történő befizetése,
 • az elméleti és gyakorlati órák legalább 80%-án való megjelenés.

Fontosabb dátumok:

 • Jelentkezési határidő: 2022. 08. 22.
 • Visszaigazolás a képzés indításáról és a jelentkezés elfogadásáról: 2022. 08. 30.
 • A teljes tandíj befizetésének határideje: 2022. 09. 20.
 • Beiratkozás: 2022. 09. 15-16. 9.00—16.00 óra között
 • Szorgalmi időszak: 2022. 09. 24—11.27.
 • Vizsgaidőszak: 2022. 11.28—2023.01.15.

A képzés felelőse: Dr. Matos László

A képzés felől érdeklődőknek online tájékoztatót tartunk 2022.06.17-én 15.00 órai kezdettel.

JELENTKEZÉS A TÁJÉKOZTATÓRA  

A képzés szemeszterenként legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.