ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SE PETŐ ANDRÁS KAR
SZAKVIZSGÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL

A képző intézmény neve: Semmelweis Egyetem Pető András Kar

A képzés helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen

Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus szakszolgálati területen

Képzési terület: pedagógusképzés

A szakirányú továbbképzési szak célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítése, megújítása.

A felvétel feltételei:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap határidőre (2020. augusztus 24.) történő elküldése lenti emailen.
 • konduktori, gyógypedagógusi, óvodapedagógusi, tanítói/tanári diploma,
 • legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A korábban szerzett ismeretek beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 49. § (5) bekezdésben foglaltak szerint történik.

Képzési idő: 4 félév (péntek délután és szombatonként)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

  • Kötelező, alapozó ismeretkörök: 2 félév; 180 óra;       55 kredit
  • Választható modul:             2 félév; 180 óra;       55 kredit

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS

GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS

 • Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés ára:

160.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezésig fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 16.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

Utaláshoz információk: (Részletfizetési lehetőség egyéni elbírálás alapján)

 • Kedvezményezett: Semmelweis Egyetem
 • Számlaszám: 10032000-00282819-00000000
 • A „Közlemény” rovatba kérjük, a saját nevét írja be.

A jelentkezési lap és munkaviszony igazolás letölthető az alábbi felületről:

https://semmelweis.hu/pak/oktatas/tovabbkepzes/szakvizsgas-kepzeshez-kapcsolodo-dokumentumok/

A jelentkezési lap beküldése és további tájékoztatás az alábbi e-mail címen:

szakvizsga.pak@semmelweis-univ.hu

A képzés teljesítésének feltételei:

 • a tandíj határidőre történő befizetése,
 • az elméleti és gyakorlati órák legalább 80%-án való megjelenés.

Fontosabb dátumok:

Jelentkezési határidő: 2020. 08. 24.

Fizetési határidő: 2020. 09. 19.

Beiratkozás: 2020. 09. 10-11-én 9.00—16.00 óra között

Szorgalmi időszak: 2020. 09. 19–2019. 11. 28.

Vizsgaidőszak: 2020. 11. 30–2021. 01. 16.

A képzés felelőse: Dr. Matos László

A képzés felől érdeklődőknek tájékoztatót és betekintési lehetőséget biztosítunk 2020.06.4-én 10.00—12.00-ig. Helyszín: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A képzés legalább 20 fő jelentkezése esetén indul.