ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKSZOLGÁLATI TERÜLETEN TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

A képző intézmény neve: Semmelweis Egyetem Pető András Kar

A képzés helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen

Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus szakszolgálati területen

Képzési terület: pedagógusképzés

A szakirányú továbbképzési szak célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítése, megújítása.

A felvétel feltételei:
 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap határidőre (2023.09.03.) történő elküldése a lenti  emailen.
 • konduktori, gyógypedagógusi diploma, óvodapedagógusi, tanítói, tanári, szociálpedagógusi, szakoktatói, csecsemő- és kisgyermeknevelői végzettség és szakképzettség
 • legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
 • 1-2 oldalas „Képzési motiváció” című dokumentum elküldése az alábbi szempontok alapján:
  • Milyen belső és külső motiváló miatt szeretne szakvizsgát szerezni?
  • A képzési kínálatokból miért a PAK-ot választotta?
  • Véleménye szerint milyen előnyökkel jár a képzés elvégzése? Milyen elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését tudná hasznosítani a munkájában?
  • Milyen nehézségeket kell leküzdenie a képzés befejezéséhez?

A korábban szerzett ismeretek beszámítási rendje: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 49. § (5) bekezdésben foglaltak szerint történik.

Képzési idő: 4 félév (péntek délután és szombatonként)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

 • Kötelező, alapozó ismeretkörök: 2 félév; 180 óra;   55 kredit
 • Választható modul:  2 félév; 180 óra;   55 kredit
  • KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS
  • GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS
 • Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés ára: 124 000 Ft/félév, ez a képzés indulásának visszaigazolását követő 20 munkanapon belül a neptunon keresztül fizetendő

A jelentkezési lap és munkáltatói jogviszony igazolás letölthető az alábbi felületről:

http://semmelweis.hu/pak/oktatas/tovabbkepzes/szakvizsgas-kepzeshez-kapcsolodo-dokumentumok/

A jelentkezési lap beküldése és további tájékoztatás az alábbi e-mail címen:

szakvizsga.pak@semmelweis.hu

További tájékoztatás kérhető az alábbi telefonszámon: +36 20 666 2409

A képzés teljesítésének feltételei:

 • a tandíj határidőre történő befizetése,
 • az elméleti órák legalább 80%-án, a gyakorlati órák 100%-án való megjelenés.

Fontosabb dátumok:

 • Jelentkezési határidő: 2023. 09. 03.
 • Visszaigazolás a képzés indításáról és a jelentkezés elfogadásáról: 2023. 09.10.
 • A teljes tandíj befizetésének határideje: 2023. 09. 22.
 • Beiratkozás: 2023. 09. 14-16. 9.00—16.00 óra között
 • Szorgalmi időszak: 2023. 09. 23—12.02.
 • Vizsgaidőszak: 2023. 12.04—2024.01.20.

A képzés felelőse: Dr. Matos László

A képzés szemeszterenként legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.