Alkalmassági vizsga helyett a konduktor képzésre jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nincs olyan betegsége, vagy más körülmény (nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban), amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányait, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

Alkalmassági nyilatkozat

A nyilatkozatokat kérjük, a titkarsag.pak-karrieriroda@semmelweis-univ.hu email címre küldjék meg.

Felvételi tájékoztató elérhető erre a linkre kattintva

 

Az alkalmassági vizsgáról szóló videónk alább tekinthető meg: