A Semmelweis Egyetem Pető András Kara (PAK) a konduktív nevelés és oktatás nemzetközi tudásközpontja. Az egyedülálló Pető-módszer célja, hogy a konduktív pedagógia eszközeivel javítsa azoknak az életminőségét, akik elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt nehézséggel és kihívással szembesülnek. Végzett konduktoraink világszerte keresett és elismert rehabilitációs, illetve pedagógiai szakemberek.

PETŐ ANDRÁS KAR

Alapítva: 1950-ben
Dékán: Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea
Hallgatói létszám: 343 fő
Nemzetközi hallgatók aránya: 9,04%
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Telefon: +36 1 224 1500
Egységek →

Karunk a hagyományok őrzése és az innovációk révén korszerű, gyakorlat orientált konduktorképzést folytat és szakmai programokat valósít meg, az értékelvűség és a teljesség jegyében, hazai és nemzetközi színtéren.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kara – korábban Pető András Főiskola, illetve Pető Intézet – 2020-ban ünnepelte a konduktív nevelés alapításának 75 éves évfordulóját, a felsőfokú konduktorképzés 55 éves fennállását. A Pető-módszer nyerte el az első szellemi hungarikum címet a Hungaricum Klub minősítésében. Eredetiségét és egyediségét mutatja az is, hogy 2013-ban Magyar Örökség Díjat, és még ugyanebben az évben a Prima Primissima gálán Prima díjat kapott.

A módszer nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert, a kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Karunk folyamatosan dolgozik a magyar, valamint az angol nyelvű oktatási programjainak fejlesztésén, valamint együttműködik több felsőoktatási intézménnyel is. Korszerű, gyakorlatorientált képzést biztosít a leendő konduktoroknak, emellett felnőttképzési programokat valósít meg az integritás és a teljesség jegyében országos és nemzetközi szinten egyaránt.

EGYEDÜLÁLLÓ REHABILITÁCIÓS MÓDSZER ÉS NEVELÉSI RENDSZER

A konduktív pedagógia kidolgozása Dr. Pető András orvos és mozgásterapeuta nevéhez fűződik. Ő egy olyan komplex nevelési rendszert, habilitációs és rehabilitációs eljárást alkotott meg, amely segíti a központi idegrendszeri sérüléssel élők személyiségének kibontakoztatását, lehetővé teszi a társakkal való együttműködést és felkészít a valódi integrációra. A módszer magában foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, valamint az önellátást is.

Pető alapgondolata az volt, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, és ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze, függetlenül az életkortól a központi idegrendszeri sérüléssel élő személyeknél.

A gyermekek mellett Pető nagy hangsúlyt helyezett a mozgássérült felnőttek pedagógiai alapú rehabilitációjára is, hiszen módszere segítségével még súlyos sérülés esetén – sclerosis multiplex, Parkinson-kór, Stroke, gerinc- és koponyasérülés következményei – is lehetőség van új idegrendszeri kapcsolatok kiépítésére, és aktivitás révén bizonyos fokú önregenerálódásra. Bővebben a módszerről →

OKTATÁS – TÖBB MINT 40 SZÁZALÉK GYAKORLAT

Az egyedülálló Pető-módszert alkalmazva a konduktor szakember alakítja ki az egyénnek és a csoportnak megfelelő komplex pedagógiai (óvodai, iskolai, pedagógiai rehabilitáció) programot.

A konduktor BA program 8 féléves képzésének 43 százalékát a gyakorlati órák teszik ki. (Átlagosan a gyakorlati képzések aránya nem éri el a gyógypedagógiai képzésben a 20 százalékot, a tanárképzésben pedig 10 százalék körüli. Ez a Pető András karon 43 százalék). Hallgatóinknak az első évben alapozó képzést nyújtunk, majd az év végén választhatnak az óvodai, iskolai és pedagógiai rehabilitáció specializáció között. Gyakorlóterületeinken konduktív pedagógiai és rehabilitációs, óvodai nevelő és iskolai oktató-nevelő munka, szakszolgálati, valamint szakmai szolgáltató tevékenység folyik.

Karunkon a magyar mellett a külföldi hallgatók számára angol nyelven is lehetőség nyílik a módszer elsajátítására.  

Főbb tantervi komponensek: neveléstörténet, neveléstudomány, gyógypedagógia, idegrendszer és mozgásszervi rendszer anatómiája, általános pszichológia, fejlődéslélektan, neuropszichológia, konduktív nevelés.

A konduktor szakma az egész világon elismert elsősorban a központi idegrendszeri sérülésben (cerebralis paresis, vagy CP) érintettek illetve a rehabilitációban dolgozó szakemberek számára. A konduktori hivatás a társadalmilag elfogadott és megbecsült szakmák közé tartozik. Szerteágazó karrierlehetőségek várják a végzett hallgatóinkat nem csak Magyarországon, de külföldön is.  A tanulmányaikat befejezett hallgatóknak lehetőségük van konduktori csapatban, vagy multiprofesszionális csapatban dolgozni oktatási, rehabilitációs vagy egészségügyi intézményekben egyaránt.

További információ a programról →

SZOLGÁLTATÁSOK

A Pető-módszer segítségével felépített intenzív egyéni és csoportos foglalkozásaink során a neurológiai eredetű motoros rendellenességekkel küzdőket a mindennapi élet kihívásainak leküzdésére készítjük fel, az egyszerű cselekedetektől a bonyolultabb tevékenységekig: a cipőfűzéstől az evőeszközök használatán át az önálló mozgásformákig. Komplex programjaink a személy egészének fejlődésére összpontosítanak, ahol a kommunikációra kiemelt hangsúlyt fektetünk. Foglalkozásaink mind gyermekek, mind pedig felnőttek számára is elérhetőek.

További információ a foglalkozásokról →

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A konduktív pedagógia híre a világ számos pontjára eljutott. Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában is több konduktív központ alakult és működik ma is. 

Karunk folyamatosan építi ki nemzetközi kapcsolatait a felsőoktatás, kutatás és szolgáltatások terén. Felsőoktatási együttműködéseket indítottunk Németországban, Romániában, Horvátországban – hallgatói és oktatói mobilitási projektek, közös konferenciák és projektek megvalósítására. Az USA-ban az Aquinas College-el közösen működtetjük kihelyezett konduktor képzésünket, gyakorló területeinkre pedig folyamatosan érkeznek külföldi hallgatók, hogy itt teljesítsék szakmai gyakorlatukat.

A kutatás területén tagjai lettünk az EUniWell projektnek, ahol több más európai egyetemmel közösen valósítunk meg tudományos kutatásokat. Emellett a kar Kiemelt Nemzeti és Nemzetközi Szolgáltatások Központja nagy erőkkel dolgozik nem csak a közvetlen határon túli projektjeinkben, de számos más országban, így pl. Kazahsztánban vagy Chile-ben is.

Egységeink

Humántudományi Intézet
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Konduktív Pedagógiai Intézet
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Konduktív Pedagógiai Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Pető András Kar - Dékáni Hivatal
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.