Bemutatkozás

A Konduktív Pedagógiai Intézet (KPI) tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására. A hallgatók képzésük során képessé válnak bármely életkorú, elsősorban a központi idegrendszer sérülése miatt képességeiben akadályozott emberek konduktív neveléssel való fejlesztésére, emellett az óvoda és iskola specializációt választó hallgatók az integrált csoportokban, osztályokban folyó nevelő-oktató munkára, a pedagógiai rehabilitációt választók az egészségügyi vagy szociális intézményekben a multidiszciplináris team-munkára. Az Intézet ehhez biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket. Feladata a konduktor alapszakon a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati tantárgyainak tanítása, a szakmai gyakorlatok szervezése, irányítása.

A Konduktív Pedagógiai Intézet kiemelt feladatai közé tartozik továbbá a konduktor alapszak tartalmának folyamatos megújítása, frissítése. Oktatóink kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg képzési kínálatunkban.

A képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatások megszervezése, végzése, a hallgatók tudományos munkájának irányítása, segítése, a konduktív nevelés hatásvizsgálatának tervezése, szervezése, továbbá a konduktív nevelés eredményeinek publikálása szintén kiemelkedő tevékenységei közé tartozik. Ennek megfelelően a KPI oktatóinak  kiemelt kutatási témái: a konduktív nevelés történeti kutatásai; konduktív nevelés tudományelméleti kutatásai; elsősorban központi idegrendszer sérülése miatt/vagy egyéb okból képességeiben akadályozott gyermekek és felnőttek mozgás- és egyéb funkcióinak, tanulási képességeinek vizsgálata; a konduktív nevelés elemeinek hatékonyságvizsgálata; nézet- és attitűdvizsgálatok; a konduktorképzés hatékonyságának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei; részvétel a klinikai kutatásokban az Semmelweis Egyetem más karaival együttműködve.

A KPI fontos tevékenységei közé sorolhatók a szakirányú, szakmai továbbképzések, tréningek, kurzusok meghirdetése, a konduktív pedagógia eredményeinek rendezése, archiválása, hazai és külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviselete, részvétel a külföldi egyetemeken folyó konduktív pedagógiai képzésekben. 

A Konduktív Pedagógiai Intézet oktatói szerkesztői és rendszeres szerzői a Pető András Kar online folyóiratának a Tudomány és Hivatásnak

Oktatók

CÍM: 1125. Budapest, Kútvölgyi út 8.     A épület 


INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Földesi Renáta
SZOBA: 148/a 
TELEFON: (1) 224-1524  
E-MAIL: foldesi.renata@semmelweis.hu


Benyovszky Andrea Dr.
PhD főiskolai adjunktus
148/b. szoba
benyovszky.andrea@semmelweis.hu

Feketéné dr. Szabó Éva 
PhD főiskolai tanár
214. szoba
feketene.szabo.eva@semmelweis.hu

Fogarasi András Dr.
PhD egyetemi docens
147.szoba
fogarasi.andras.gyula@semmelweis.hu

Földesi Renáta Dr.
PhD főiskolai docens
148/a. szoba
foldesi.renata@semmelweis.hu

Gál Franciska
mesteroktató
148/b. szoba
gal.franciska@semmelweis.hu

Gergev Gyurgyinka Dr.
PhD főiskolai adjunktus
149. szoba
gergev.gyurgyinka@semmelweis.hu

Kállay Zsófia Dr.
PhD főiskolai adjunktus
148/b. szoba
kallay.zsofia@semmelweis.hu

Kapcsándy Gabriella
mesteroktató
149. szoba
kapcsandy.gabriella@semmelweis.hu

Kelemen Anna Dr.
PhD főiskolai tanár
149. szoba
kelemen.anna@semmelweis.hu

Kenesei Dorottya
tanársegéd
147. szoba
kenesei.dorottya@semmelweis.hu

Kolumbán Erika
mesteroktató
149. szoba
kolumban.erika@semmelweis.hu

Milesz Ágnes Dóra
mesteroktató
147. szoba
milesz.agnes.dora@semmelweis.hu

Szabó Gábor
tanársegéd
147. szoba
@semmelweis.hu

Túri Ibolya Dr.
PhD főiskolai docens
218. szoba
turi.ibolya@semmelweis.hu

Vissi Tímea Dr.
PhD főiskolai adjunktus
149. szoba
vissi.timea@semmelweis.hu