INTÉZETIGAZGATÓ: Dr. Földesi Renáta
CÍM: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 148/a szoba
TELEFON: (1) 224-1524  
E-MAIL: foldesi.renata@semmelweis-univ.hu

A Konduktív Pedagógiai Intézet tevékenységének bemutatása:

Az Intézet alaptevékenysége a hazai és a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására. A hallgatók képzésük során képessé válnak bármely életkorú, elsősorban a központi idegrendszer sérülése miatt képességeiben akadályozott emberek konduktív neveléssel való fejlesztésére, emellett óvodáskorú csoportok nevelésére, iskoláskorú gyermekek nevelő-oktatató munkájára, az egészségügyi vagy szociális intézményekben való multidiszciplináris team-munkára. Ehhez biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket.

A Konduktív Pedagógiai Intézet (KPI) kiemelt feladatai közé tartozik a konduktor alapszak tartalmának folyamatos megújítása, frissítése. Oktatóink kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg képzési kínálatunkban.

A képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatások megszervezése, végzése, a hallgatók tudományos munkájának irányítása, segítése, a konduktív nevelés hatásvizsgálatának tervezése, szervezése, továbbá a konduktív nevelés eredményeinek publikálása szintén kiemelkedő tevékenységei közé tartozik. Ennek megfelelően a KPI oktatóinak  kiemelt kutatási témái: a konduktív nevelés történeti kutatásai; konduktív nevelés tudományelméleti kutatásai;   elsősorban központi idegrendszer sérülése miatt/vagy egyéb okból képességeiben akadályozott gyermekek és felnőttek mozgás- és egyéb funkcióinak, tanulási képességeinek vizsgálata; a konduktív nevelés elemeinek hatékonyságvizsgálata; nézet- és attitűdvizsgálatok; a konduktorképzés hatékonyságának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei; részvétel a klinikai kutatásokban az Semmelweis Egyetem más karaival együttműködve.

További feladatai az Intézetnek a konduktor alapszakon a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati tantárgyainak tanítása, a szakmai gyakorlatok szervezése, irányítása. Az óvoda és az iskola specializációt választó hallgatók felkészítése az integrált csoportokban, osztályokban folyó nevelő-oktató munkára továbbá a pedagógiai rehabilitációt választók felkészítése az egészségügyi vagy szociális intézményekben konduktív pedagógiai fejlesztésre társszakmák képviselőivel együttműködve.

A KPI fontos tevékenységei közé sorolhatók a szakirányú, szakmai továbbképzések, tréningek, kurzusok meghirdetése, a konduktív pedagógia eredményeinek rendezése, archiválása, hazai és külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviselete, részvétel a külföldi egyetemeken folyó konduktív pedagógiai képzésekben. Az intézet főállású oktatóinak száma 12 fő.

 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET OKTATÓI

Benyovszky Andrea Dr.
PhD főiskolai adjunktus
148/b. szoba
benyovszky.andrea@semmelweis-univ.hu

Feketéné dr. Szabó Éva 
PhD főiskolai tanár
214. szoba
feketene_szabo.eva@semmelweis-univ.hu

Földesi Renáta Dr.
PhD főiskolai adjunktus
148/a. szoba
foldesi.renata@semmelweis-univ.hu

Gál Franciska
mesteroktató
148/b. szoba
gal.franciska@semmelweis-univ.hu

Gergev Gyurgyinka Dr.
PhD főiskolai adjunktus
149. szoba
gergev.gyurgyinka@semmelweis-univ.hu

Kállay Zsófia Dr.
PhD tanársegéd
148/b. szoba
kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu

Kapcsándy Gabriella
mesteroktató
149. szoba
kapcsandy.gabriella@semmelweis-univ.hu

Kelemen Anna Dr.
PhD főiskolai tanár
149. szoba
kelemen.anna@semmelweis-univ.hu

Kolumbán Erika
mesteroktató
149. szoba
kolumban.erika@semmelweis-univ.hu

Pásztorné dr. Tass Ildikó 
PhD főiskolai tanár
147. szoba
pasztorne_tass.ildiko@semmelweis-univ.hu

Túri Ibolya Dr.
PhD főiskolai docens
218. szoba
turi.ibolya@semmelweis-univ.hu

Vissi Tímea
tudományos segédmunkatárs
149. szoba
vissi.timea@semmelweis-univ.hu