Tisztelt Látogató!
Köszöntöm Önt a Pető András Kar honlapján!

Karunk, az egész világon egyedülálló módon, nemzetközileg is elismert, pedagógiai rehabilitációs tevékenységet végző pedagógusokat, konduktorokat képez. Saját gyakorlóterületünkön évente többszáz, 0-16 év kor közötti gyermeknek, valamint felnőttnek nyújtunk konduktív pedagógiai szolgáltatást.

Konduktorképzési tapasztalatunk több mint 50 éves, a gyakorlóterületeinken végzett konduktív fejlesztő munkánk közel 80 éves múltra tekint vissza.

A Pető-módszer: „Az emberben rejlő csoda.”

A Pető-módszer alkalmazása a központi idegrendszer sérülése miatt vagy velőcső-záródási zavar következtében kialakult, dominánsan mozgásfunkció kieséssel vagy zavarral küzdő gyermekeknél és felnőtteknél bizonyítottan eredményes.

Felsőoktatási képzésünk Budapesten és kihelyezett képzéseink keretében érhetők el.  Konduktor alapszakunk az elmélet és a gyakorlat párhuzamos elsajátítására épít, rendkívül magas gyakorlati óraszámmal. Akkreditált, gyakorlatközpontú képzésünk egyedülálló a pedagógusképzés palettáján. Hallgatóink a kar által fenntartott gyakorlóterületeken és partnerintézményeinkben szegregált, többségi és inkluzív oktatási környezetben kapcsolódhatnak be a teljes diagnózis és életkor specifikus fejlesztésbe.

A konduktor alapszakot négy éves, nappali tagozatos formában, három választható specializáció lehetőségével szervezzük. Bármely életkor iránt érdeklődik is, aki a konduktív nevelés felemelő, de egyben áldozatos pedagógiai rehabilitációs tevékenységébe bekapcsolódni kíván, Karunkon megtalálja a célcsoportját.

A konduktor BA elvégzését követően a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő, versenyképes tudás birtokába jutnak hallgatóink, és diplomaszerzésüket követően mind hazánkban, mind nemzetközi kitekintésekben megbecsült és keresett szakemberré válnak.

A képzésünk iránt érdeklődőknek több nyílt napot biztosítunk, felvett hallgatóink tanulmányi haladását számos módon segítjük, támogatjuk.

Kevés olyan hivatás van, ahol a ránk bízott életek oly intenzíven és oly hosszan vezethetők a fejlődés útján, mint a konduktorok esetében!

Jómagam 1995-ben, konduktorként kezdtem pályafutásomat. Azóta e hivatásnak szentelem magam, és legfőbb célom a konduktori munka iránti érdeklődés felkeltése, a képzés világszínvonalának biztosítása, a konduktori hivatásban velem osztozó szakemberekkel a lehető legteljesebb együttműködés, megbecsülésük további előmozdítása.

Mindent megteszek azért, hogy intézményünk fegyelmezett, hatékony és fejlődni képes munkával, sokrétű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásával és fejlesztésével még sokáig méltó legyen arra a társadalmi megbecsülésre, arra a konduktív fejlesztő munkánk és konduktorképzésük iránti tiszteletre és érdeklődésre, amely az elmúlt évtizedekben körülvett minket.

Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea
dékán
konduktor, főiskolai tanár