A Semmelweis Egyetem Pető András Kara már alapításának kezdetétől fogva nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés megvalósítására.

A konduktori hivatás elsajátításához szükséges ismeretek és képességek kialakításában az elméleti tárgyak oktatása mellett az eredményes konduktorképzés kulcseleme a gyakorlati képzés, ezért hallgatóink már az első pillanattól kezdve szakmai gyakorlatot is végeznek.

A hallgatók a négy tanulmányi év alatt megismerkednek az idegrendszeri eredetű mozgássérülés valamennyi típusával, az egyes korosztályok sajátosságaival, a mozgássérült gyermekek és felnőttek komplex intézeti és integrált nevelésének lehetőségeivel, tevékenyen részt vesznek a nevelési-oktatási és fejlesztési folyamatukban. Így hallgatóink tapasztalatszerzés útján ismerik meg és ismerik fel a konduktív pedagógiai elmélet és gyakorlat kapcsolatát, összefüggéseit, felkészülhetnek választott hivatásukra.
 
Gyakorlatvezető konduktor/oktató személye biztosítja azt, hogy a különböző gyakorlóterületi csoportokban teljesítő hallgatók a számukra előírt követelményeket egységesen, ugyanolyan feltételrendszerben teljesíthessék.

A gyakorlati képzés tartalmaz konduktív pedagógiai gyakorlatokat és a specializációnak megfelelő óvodai, iskolai vagy pedagógiai rehabilitációs gyakorlatokat, melyek lehetnek egyéni és csoportos megfigyelések, hospitálások valamint folyamatos jellegű szakmai gyakorlatok. 

 
Gyakorlatért felelős oktatók:
Dr. Kállay Zsófia – folyamatos szakmai gyakorlatok (KPGY)
Kapcsándy Gabriella – óvodai gyakorlatok (OPGY)
Gál Franciska – iskolai gyakorlatok (TPGY)
Dr. Vissi Tímea – pedagógiai rehabilitációs gyakorlatok (PRGY)
 
GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK

1. SEMMELWEIS EGYETEM (SE) PETŐ ANDRÁS KAR (PAK) KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI KÖZPONT (KPK)

  1. SE Pető András Gyakorló Óvoda
  2. SE Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály (PAREEO)
  3. SE Pető András Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye (EKPMI)

2. INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI TANÍTÁSI MÓDSZERTANI GYAKORLÓHELYEK

3. INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI ÓVODAI MÓDSZERTANI GYAKORLÓHELYEK

4. INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓS MÓDSZERTANI GYAKORLÓHELYEK