A Semmelweis Egyetem Pető András Karán számos, a konduktív pedagógiához és a neveléshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kutatás folyik.

Kutatási projektjeink részben más egyetemi karokkal együtt valósulnak meg: 

PAK-AOK KUTATÁS

Jelen kutatásunk során, a Clavicont szoftver használatával egy új, digitális vizsgálati technológia és módszertan kidolgozására vállalkozunk. A Clavicont alkalmazásával szeretnénk a PAREEO konduktív csoportjainkban résztvevő Prakinson betegek felső végtag mozgási funkcióinak objektív mérését és állapotkövetését megvalósítani.

Az NKFIH Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Pályázat (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00013) keretében hirdette meg a Semmelweis Proof of Concept Program 2023 (STIA-POC 2023) pályázatot, amelyben Dr. Pásztorné dr. Tass Ildikó pályaműve támogatást nyert el. A nyertes pályázat címe: „Parkinson betegek felső végtag funkcióinak objektív mérése és állapotkövetése Clavicont eszköz használatával – új digitális vizsgálati technológia és módszertan kidolgozása”

PAK-ETK KUTATÁS

Jelen programunk egyik közvetlen előzménye a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának (ETK) új, jelentős eredményeket mutató kutatási projektje, amely az időskori sarcopenia intervenciós lehetőségeit vizsgálja az elektromágneses tér kezelés tekintetében. Az ETK kutatócsoportjával az elmúlt évben áttekintettük annak lehetőségét, hogy a kutatási programot integrálni lehet-e a cerebrális paretikus gyerekek vonatkozásában. Kiemelendő, hogy van már tapasztalat DMD, BMD és SMA genetikai gyermekkori mozgás-betegségek rehabilitációs kezelésében is a pulzáló elektromágneses tér (PEMF) stimulációs módszer alkalmazásával. Célunk két kiegészítő terápiás bionikai eszköz, a PEMF kezelés, valamint a teljes test vibrációs (WBV) terápia alkalmazhatóságának vizsgálata volt cerebrál paretikus gyermekek körében. A kutatás keretein belül lefolytattunk egy kísérleti, pilot vizsgálatot a PEMF terápia alkalmazhatóságáról, valamint egy részletes meta-analízist készítettünk a WBV terápia eddigi tapasztalatairól az említett célcsoporton.

Az NKFIH Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Pályázat (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00013) keretében hirdette meg a Semmelweis Proof of Concept Program 2021 (STIA-POC 2021) pályázatot, amelyben jelen kutatásunk is támogatást nyert el. A kutatásról a karunk, Tudomány és Hivatás folyóiratában is jelent meg közlés.