Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

MB. IGAZGATÓ: Csuka Pál, konduktor
E-MAIL: ce@semmelweis-univ.hu
TEL: (1) 224 – 1500

A Központ feladatai:

 • különböző nemzetiségű speciális nevelési igényű, CP-s (= központi idegrendszeri sérült) csecsemők, gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek intervallum (rövid, évente többször ismétlődő) konduktív nevelése
 • a magyar konduktor-tanítók és esetenként külföldi hallgatók gyakorlati képzése

Intervallum konduktív nevelés

Az intervallum konduktív nevelés definíciója:
„Szakaszolt, néhány hetes intenzív konduktív nevelés, mely során a neveltek aktív tanulási folyamat eredményeként képessé válnak a tanultak önállóbb- állapotuknak megfelelő szintű – alkalmazására. Két aktív tanulási szakasz közt – az aktív szakaszban a neveltek Budapesten, egységünk valamelyik foglalkoztatási formájában töltenek el néhány hetet – a neveltek konduktori irányítás nélkül alkalmazzák a tanultakat otthoni környezetben.”
Az angol szakirodalom a periodicus, temporary vagy interval kifejezést használja erre.

Az intervallum konduktív nevelés jellemzői

 • Rövid, 2-8 hetes konduktív foglalkoztatási priódusok
 • A két foglalkoztatás közti időben a nevelt otthonában nevelkedik és az ott megkezdett foglalkoztatást, terápiát folytatja
 • A budapesti foglalkozás megkezdésekor a szülőkkel egyeztetjük az elérendő reális célkitűzéseket
 • A család-gyerek-konduktor a fejlesztési időszakban nagyon szoros munkakapcsolatot építünk ki
 • A fejlesztés során a szülők tanítása és folyamatos tájékoztatására nagy gondot fordítunk
 • Intenzív fejlesztőmunka
 • Ennek a foglalkoztatásnak nagy előnye, hogy a gyermekeket csak rövid időre emeli ki otthoni környezetéből, ezáltal az egészséges személyiség kialakulásának optimálisabbak a feltételei

Az intervallum konduktív nevelés alkalmazási lehetőségei

 • Minden korosztály eredményesen foglalkoztatható ebben a formában,
 • a konkrétan meghatározott időintervallum növeli a teljesítményt,
 • a konkrétan megfogalmazott céloknak köszönhetően jól ellenőrizhető, hogy ezeket a célokat elértük-e

Felvétel

A csoportjainkban foglalkoztatott neveltek nem állnak tanulói jogviszonyban intézményegységünkkel. Az általunk biztosított speciális szakszolgálati feladatért állami normatívában nem részesülünk, ezért a szolgáltatásokért a szülők az Ellátási Szabályzatban meghatározott térítési díjat fizetnek.
Intézményegységünk csoportjaiba minden olyan speciális nevelési igényű külföldi bekerülhet,:

 • aki intézetünk konduktora által végzett első tanácsadáson részt vett és a konduktív nevelés kritériumrendszere alapján jól fejleszthető ezzel a módszerrel
 • akinek diagnózisa.: diplégia spasztika, tetraparésis spasztika, athetózis, cerebelláris ataxia,
 • aki vállalni tudja a foglalkoztatás feltételeit ( csoportok kialakítása, foglalkoztatás időtartama, 2 hetes próbaidő elfogadása, napi működési rend elfogadása, térítési díjszabás tudomásul vétele)
 • felvételre csak előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően van lehetőség
 • a foglalkoztatási periódus kérésre meghosszabbítható, amennyiben a csoport szakmai vezetője a nevelt fejlődése szempontjából ezt szükségesnek tartja
 • életkori kritériumok: min. 1-1,5 éves; max. életkor fiatal felnőttkor

Elbocsájtás

 • neveltjeink a foglalkoztatási periódus végén otthonukba távoznak
 • az elbocsátáskor írásos dokumentumot készítünk a gyermek fejlődésmenetéről, melyet a szülő kérésére angolul, németül vagy oroszul kap meg
 • rendkívüli esetben, szakmai okok miatt megszüntethető a nevelt foglalkoztatása a 2 hetes próba idő tapasztalatai alapján, ezt a szülővel egyéni megbeszélés formájában a csoport vezetője közli
 • rendkívüli esetnek számít: pl. gyermek agresszív magatartása, antiszociális viselkedése, rossz egészségi állapota, a szülői együttműködés hiánya.